Zaregistrujte sa a získajte bezplatnú bielu knihu "ISO 45001 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a komunikácia".

Prečítajte si v našej Bielej knihe

  • Komunikácia: Zistenia v norme
  • Vhodné komunikačné procesy
  • Komunikácia v núdzových situáciách
  • Súlad s právnymi požiadavkami

Zhrnutie manažmentu

Pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), norma ISO 45001 vyžaduje, aby organizácia určila, o čom, kedy, s kým a ako sa komunikuje, a to interne aj externe. Procesy a postupy musia spĺňať rôzne požiadavky na komunikáciu: Musí byť jasná, hodnoverná, úplná a spoľahlivá a zároveň zrozumiteľná pre všetky zúčastnené strany - kľúčovým slovom je tu "rôznorodosť". Vhodný komunikačný proces zohľadňuje aj dodržiavanie zákonných povinností a aktívne sa zapája do plánovania a reakcie na núdzové situácie.

Ako sa dostať k bielej knihe

Najprv sa musíte zaregistrovať. Použite formulár na tejto stránke.
Po registrácii od nás dostanete e-mailovú správu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Upozornenie: Bez potvrdenia vám nemôžeme poslať Bielu knihu.
Po potvrdení vašej e-mailovej adresy vám zašleme Bielu knihu.