Preukážte udržateľnú výrobu ocele - s ResponsibleSteel

Certifikácia ResponsibleSteel dáva spoločnostiam z oceliarskeho priemyslu možnosť nechať si nezávisle overiť udržateľnosť svojich výrobkov. Spoločnosť DQS je uznávaným partnerom iniciatívy ResponsibleSteel v oblasti auditu a certifikácie. Vysoko kvalifikovaní audítori sú k dispozícii po celom svete.

Splnenie požiadaviek zákazníkov na udržateľnosť

Znižovanie rizík ESG v dodávateľskom reťazci

Zvyšovanie povedomia o oceli ako o udržateľnom materiáli

Prispievanie k udržateľnej výrobe ocele

Business5.png
Loading...

Usmernenie k zavedeniu a udržiavaniu systému riadenia udržateľnosti

Norma ResponsibleSteel bola pôvodne zverejnená 05. novembra 2019. Organizácia ResponsibleSteel vytvorila normu s cieľom certifikovať výrobcov ocele, ktorí konajú udržateľne. Samotná norma obsahuje 12 zásad, ktoré pokrývajú témy sociálneho riadenia, ako aj ochrany životného prostredia či sociálnej interakcie so zamestnancami.

Business36.png
Loading...

Je pre vás certifikácia ResponsibleSteel vhodná?

Certifikácia ResponsibleSteel je vhodná pre všetky spoločnosti z oceliarskeho priemyslu, ktoré vyrábajú oceľové výrobky alebo spracúvajú suroviny na výrobu ocele. Poskytovatelia služieb, bane alebo výrobcovia konečných výrobkov, ktoré obsahujú oceľ, ale už sa ďalej netransformujú, ako sú vozidlá, plášte budov a obalové materiály, nie sú vhodní na certifikáciu.

Keďže je certifikácia medzinárodne uznávaná, je vhodná pre všetky spoločnosti z oceliarskeho priemyslu s globálnymi obchodnými partnermi. Certifikát poskytuje nielen dôkaz o udržateľnosti využívania ocele ako cenného zdroja. Spoločnosti z oceliarskeho priemyslu môžu skôr prispieť k vytváraniu spoločensky zodpovedných pracovných miest a výrobe produktov s náležitým ohľadom na ekológiu a ekonomiku. Nezáleží na tom, či je spoločnosť veľká alebo malá, certifikát je vhodný pre spoločnosti všetkých veľkostí.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business11.png
Loading...

Prečo sa odporúča certifikácia ResponsibleSteel?

V čase ubúdajúcich zdrojov a zvyšujúceho sa povedomia zainteresovaných strán a zákazníkov o potrebe udržateľnosti sa najmä oceliarsky priemysel ocitá v centre pozornosti ako energeticky náročné odvetvie. Vďaka certifikácii ResponsibleSteel môžu spoločnosti preukázať, že spĺňajú všetky dôležité kritériá udržateľnosti, a tým preukázať, že sú zodpovednými hráčmi v oceliarskom sektore.

Business23.png
Loading...

O ResponsibleSteel™

ResponsibleSteel™ je nezisková organizácia zložená z členov z oceliarskeho priemyslu a iných odvetví. Členmi ResponsibleSteel™ sú napríklad mimovládne organizácie zaoberajúce sa trvalo udržateľným rozvojom. Certifikáciou ResponsibleSteel™ vytvorila táto nezávislá organizácia prvý celosvetovo platný štandard pre oceliarsky priemysel, v ktorom je zastúpených viacero zainteresovaných strán. Certifikačná norma je založená na Kódexoch správnej praxe ISEAL.

Business28.png
Loading...

Certifikačný postup

Najprv spoločnosť vykoná samohodnotenie na základe certifikačných požiadaviek. Potom spoločnosť kontaktuje schválený certifikačný orgán, ako je napríklad DQS.

Počas tohto kroku sa preskúma samohodnotenie a dokumentácia pracoviska. Certifikačný orgán tiež preskúma vstupy zainteresovaných strán a vykoná analýzu médií.

Etapa 2 zahŕňa návštevu audítorov DQS na mieste, rozhovory s vedením pracoviska, pracovníkmi a externými zainteresovanými stranami.

Po vypracovaní audítorskej správy spoločnosťou DQS vykoná panel pre uisťovanie jej preskúmanie.

Ak audit prebehne úspešne, spoločnosti dostanú certifikát, ktorý je následne zverejnený aj na webovej stránke ResponsibleSteel. Dodržiavanie noriem sa priebežne monitoruje a nasledujú kontrolné audity. Recertifikácia sa uskutočňuje po troch rokoch.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia ResponsibleSteel?

Náklady na certifikáciu ResponsibleSteel závisia od rozsahu vašich procesov a veľkosti vašej spoločnosti. Radi vám pripravíme nezáväznú ponuku pre vašu spoločnosť a vaše výrobky

Business2.png
Loading...

Prečo si pre certifikáciu ResponsibleSteel vybrať spoločnosť DQS?

  • Naši audítori majú dlhoročné skúsenosti v oceliarskom priemysle.
  • Máme schválených audítorov ResponsibleSteel po celom svete.
  • Využívate výhody kompetentných a osobných kontaktných osôb.
  • Pracujeme spôsobom, ktorý je vysoko orientovaný na zákazníka a riešenie.
Loading...

Žiadosť o cenovú ponuku

Vaša miestna kontaktná osoba

Radi vám poskytneme ponuku na certifikáciu ResponsibleSteel na mieru.

Ing. Pavol Plevják, riaditeľ DQS Slovakia, s.r.o.