Prokazujte udržitelnou výrobu oceli - s ResponsibleSteel

Certifikace ResponsibleSteel dává společnostem z ocelářského průmyslu možnost nechat si nezávisle ověřit udržitelnost svých výrobků. Společnost DQS je uznávaným auditním a certifikačním partnerem iniciativy ResponsibleSteel. Vysoce kvalifikovaní auditoři jsou k dispozici po celém světě.

Splnění požadavků zákazníků na udržitelnost

Snižování rizik ESG v dodavatelském řetězci

Zvyšování povědomí o oceli jako udržitelném materiálu

Přispívání k udržitelné výrobě oceli

Business5.png
Loading...

Pokyny k zavedení a udržování systému řízení udržitelnosti

Standard ResponsibleSteel byl původně zveřejněn 05. listopadu 2019. Standard vytvořila organizace ResponsibleSteel s cílem certifikovat výrobce oceli, kteří se chovají udržitelně. Samotný standard obsahuje 12 zásad, které pokrývají témata sociálního řízení i ochrany životního prostředí nebo sociální interakce se zaměstnanci.

Business36.png
Loading...

Je pro vás certifikace ResponsibleSteel vhodná?

Certifikace ResponsibleSteel je vhodná pro všechny společnosti z ocelářského průmyslu, které vyrábějí ocelové výrobky nebo zpracovávají suroviny pro výrobu oceli. Pro certifikaci nejsou způsobilí poskytovatelé služeb, doly nebo výrobci konečných výrobků, které obsahují ocel, ale již se nepřeměňují, jako jsou vozidla, pláště budov a obalové materiály.

Protože je certifikace mezinárodně uznávaná, je vhodná pro všechny společnosti z ocelářského průmyslu s globálními obchodními partnery. Certifikát poskytuje nejen důkaz o udržitelnosti využívání oceli jako cenného zdroje. Společnosti z ocelářského průmyslu mohou spíše přispět k vytváření společensky odpovědných pracovních míst a výrobě produktů s ohledem na ekologii a ekonomiku. Nezáleží na tom, zda je společnost velká nebo malá, certifikát je vhodný pro společnosti všech velikostí.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business11.png
Loading...

Proč se doporučuje certifikace ResponsibleSteel?

V době ubývajících zdrojů a rostoucího povědomí zainteresovaných stran a zákazníků o potřebě udržitelnosti se zejména ocelářský průmysl ocitá v centru pozornosti jako energeticky náročné odvětví. Díky certifikaci ResponsibleSteel mohou společnosti prokázat, že splňují všechna důležitá kritéria udržitelnosti, a prokázat tak, že jsou odpovědnými hráči v ocelářském odvětví.

Business23.png
Loading...

O ResponsibleSteel™

ResponsibleSteel™ je nezisková organizace složená z členů z ocelářského průmyslu a dalších odvětví. Členy ResponsibleSteel™ jsou například nevládní organizace zabývající se udržitelností. Díky certifikaci ResponsibleSteel vytvořila tato nezávislá organizace první celosvětově platný standard pro ocelářský průmysl s více zúčastněnými stranami. Certifikační standard vychází z kodexů správné praxe ISEAL.

Business28.png
Loading...

Postup certifikace

Společnost nejprve provede sebehodnocení na základě certifikačních požadavků. Poté se společnost obrátí na schválený certifikační orgán, jako je DQS.

Během tohoto kroku se přezkoumá sebehodnocení a dokumentace pracoviště. Certifikační orgán rovněž přezkoumá vstupy zúčastněných stran a provede analýzu médií.

Etapa 2 zahrnuje návštěvu auditorů DQS na místě, rozhovory s vedením pracoviště, pracovníky a externími zúčastněnými stranami.

Poté, co společnost DQS vypracuje zprávu o auditu, provede panel pro ujišťování její přezkoumání.

Pokud je audit úspěšný, společnosti obdrží certifikát, který je následně také zveřejněn na webových stránkách ResponsibleSteel. Dodržování standardů je průběžně monitorováno a následují dozorové audity. Recertifikace probíhá po třech letech.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace ResponsibleSteel?

Náklady na certifikaci ResponsibleSteel závisí na rozsahu vašich procesů a velikosti vaší společnosti. Rádi vám připravíme nezávaznou nabídku pro vaši společnost a vaše výrobky.

Business2.png
Loading...

Proč si pro certifikaci ResponsibleSteel vybrat právě DQS?

  • Naši auditoři mají dlouholeté zkušenosti v ocelářském průmyslu.
  • Máme schválené auditory ResponsibleSteel po celém světě.
  • Využíváte výhod kompetentních a osobních kontaktních osob.
  • Pracujeme s vysokou mírou orientace na zákazníka a řešení.
Loading...

Žádost o cenovou nabídku

Vaše místní kontaktní osoba

Rádi vám poskytneme nabídku na certifikaci ResponsibleSteel na míru.

Ing. Pavol Plevják, ředitel společnosti DQS Slovakia, s.r.o.