Zademonstruj zrównoważoną produkcję stali - z ResponsibleSteel

Certyfikacja ResponsibleSteel daje firmom z branży stalowej możliwość niezależnej weryfikacji zrównoważonego charakteru ich produktów. DQS jest uznanym partnerem audytowym i certyfikacyjnym Inicjatywy ResponsibleSteel. Wysoko wykwalifikowani audytorzy są dostępni na całym świecie.

Spełnianie wymagań klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Ograniczenie ryzyka ESG w łańcuchu dostaw

Zwiększanie świadomości na temat stali jako materiału zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju

Przyczynianie się do zrównoważonej produkcji stali

Business5.png
Loading...

Wytyczne dotyczące ustanowienia i utrzymania systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem

Standard ResponsibleSteel został wstępnie opublikowany 05 listopada 2019 roku. Organizacja "ResponsibleSteel" stworzyła standard, aby certyfikować producentów stali, którzy działają w sposób zrównoważony. Sama norma zawiera 12 zasad, obejmujących tematykę ładu społecznego, jak i ochrony środowiska czy interakcji społecznych z pracownikami.

Business36.png
Loading...

Czy certyfikacja ResponsibleSteel jest dla Państwa odpowiednia?

Certyfikacja ResponsibleSteel jest odpowiednia dla wszystkich firm z branży stalowej produkujących wyroby stalowe lub przetwarzających surowce do produkcji stali. Do certyfikacji nie kwalifikują się usługodawcy, kopalnie lub producenci produktów końcowych, które zawierają stal, ale nie są już przekształcane, jak np. pojazdy, szkielety budynków i materiały opakowaniowe.

Ponieważ jest on uznawany na całym świecie, certyfikat jest odpowiedni dla każdej firmy z branży stalowej, która ma globalnych partnerów handlowych. Certyfikat nie tylko stanowi dowód na zrównoważone wykorzystanie stali jako cennego surowca. Firmy z branży przetwórstwa stali mogą raczej przyczynić się do tworzenia społecznie odpowiedzialnych miejsc pracy i wytwarzania produktów z uwzględnieniem ekologii i ekonomii. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorstwo jest duże czy małe, certyfikat jest odpowiedni dla firm każdej wielkości.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business11.png
Loading...

Dlaczego certyfikacja ResponsibleSteel jest zalecana?

W czasach kurczących się zasobów oraz rosnącej świadomości interesariuszy i klientów na temat potrzeby zrównoważonego rozwoju, szczególnie przemysł stalowy znajduje się w centrum uwagi jako branża energochłonna. Dzięki certyfikacji ResponsibleSteel firmy mogą wykazać, że spełniają wszystkie ważne kryteria zrównoważonego rozwoju, a tym samym udowodnić, że są odpowiedzialnymi graczami w sektorze stalowym.

Business23.png
Loading...

Über ResponsibleSteel™

ResponsibleSteel™ to organizacja non-profit składająca się z członków z branży stalowej i innych sektorów. Członkami ResponsibleSteel™ są na przykład organizacje pozarządowe działające na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki certyfikacji ResponsibleSteel, ta niezależna organizacja stworzyła pierwszy globalnie obowiązujący, wielostronny standard dla przemysłu stalowego. Standard certyfikacji oparty jest na Kodeksach Dobrych Praktyk ISEAL.

Business28.png
Loading...

Procedura certyfikacji

Najpierw firma przeprowadza samoocenę pod kątem wymagań certyfikacyjnych. Następnie firma kontaktuje się z zatwierdzoną jednostką certyfikującą, taką jak DQS.

Podczas tego etapu dokonywany jest przegląd samooceny i dokumentacji zakładu. Jednostka certyfikująca dokonuje również przeglądu wkładu interesariuszy i przeprowadza analizę mediów.

Etap 2 obejmuje wizytę na miejscu przez audytorów DQS, rozmowy z kierownictwem zakładu, pracownikami i zewnętrznymi interesariuszami

Po przygotowaniu raportu z audytu przez DQS, następuje przegląd przez Panel Zapewnienia.

W przypadku pozytywnego wyniku audytu, firmy otrzymują certyfikat, który następnie jest również publikowany na stronie internetowej ResponsibleSteel. Przestrzeganie standardów jest stale monitorowane, po czym następują audyty nadzorcze. Recertyfikacja odbywa się po trzech latach.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikat ResponsibleSteel?

Koszty certyfikacji ResponsibleSteel zależą od zakresu procesów i wielkości przedsiębiorstwa. Chętnie przygotujemy niewiążącą ofertę dla Państwa firmy i produktów.

Business2.png
Loading...

Dlaczego warto wybrać DQS do certyfikacji ResponsibleSteel?

  • Nasi audytorzy mają wieloletnie doświadczenie w branży stalowej.
  • Mamy zatwierdzonych audytorów ResponsibleSteel na całym świecie.
  • Korzystacie Państwo z kompetentnych i osobistych osób kontaktowych.
  • Pracujemy w sposób wysoce zorientowany na klienta i rozwiązania.
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Prośba o wycenę

Biuro DQS Polska b

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację ResponsibleSteel.