Certifikačný systém pre udržateľnú biomasu

Každý, kto chce predávať alebo obchodovať s biomasou na európskych trhoch, potrebuje certifikát, ktorý potvrdzuje udržateľnosť. Certifikácia REDcert je viacúrovňový certifikačný systém, ktorý vám umožní preukázať, že vaša biomasa je udržateľná. Spoločnosť DQS je vaším partnerom pre požadovaný audit.

Zlepšuje imidž vašej spoločnosti

Konkurenčné výhody a výhody financovania

Dôkaz o splnení zákonných požiadaviek

Zjednodušený prístup na trh s palivami v EÚ

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

REDcert je nevyhnutnou podmienkou pre obchodovanie s biomasou v EÚ

Certifikačný systém REDcert zaviedli najdôležitejšie poľnohospodárske združenia a priemysel biopalív prostredníctvom spoločnosti REDcert GmbH. V roku 2010 certifikáciu uznala nemecká Spolková agentúra pre poľnohospodárstvo a potraviny (BLE). V súčasnosti je certifikát nevyhnutnou podmienkou na obchodovanie s biomasou na výrobu energie.

Po tom, ako normu v Nemecku uznala BLE, bola v roku 2012 schválená aj v EÚ. Regulačný základ tvorí smernica EÚ 2018/2001 o obnoviteľných zdrojoch energie (RED II). 

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Gesetze
Loading...

Dodržiavanie právnych požiadaviek na udržateľnosť biopalív

Certifikácia REDcert poskytuje výrobkom v celom hodnotovom reťazci biopalív dôkaz o udržateľnosti použitej biomasy. Systém možno uplatniť vo všetkých fázach, od výroby surovín a spracovania až po výrobu biopaliva.

Certifikácia REDcert bola rozšírená v roku 2015. Odvtedy existujú normy REDcert². Tento systém je určený pre udržateľnú biomasu na neregulovaných trhoch. Pre podniky to znamená, že môžu mať certifikát udržateľnosti biomasy aj vtedy, ak nejde o palivá alebo horľaviny, ale aj o potraviny alebo krmivo pre zvieratá.
Celkovo teda existujú dva stupne certifikácie REDcert:

 • REDcert EU: Systém certifikácie udržateľnej biomasy, biopalív a biokvapalín pre regulované trhy.
 • REDcert²: Ide o rozšírenie na krmivá a potraviny. Certifikát je tiež platný v celej EÚ.
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Grundsätze
Loading...

REDcert ako reakcia na smernice EÚ

Certifikačné systémy REDcert vychádzajú z požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (RED II).

Všetky certifikáty REDcert EÚ sú v súlade s platnými smernicami EÚ a implementujú ich požiadavky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Anforderungen
Loading...

Dôležité kritériá pre certifikát REDcert

S cieľom zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie zohráva biomasa v EÚ dôležitú úlohu. Od roku 2011 sa v Nemecku môže na výrobu energie používať len biomasa z udržateľných zdrojov. Na získanie potrebného certifikátu REDcert je potrebné splniť rôzne požiadavky.

Od poľnohospodára až po dodávateľa musí byť na získanie certifikácie splnených 17 ďalších kritérií. Medzi ne patria:

 • Dôkaz o udržateľnom rozvoji farmy
 • Udržateľné riadenie farmy
 • Diverzifikácia a špecializácia farmy
 • realizácia odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania
 • zamedzenie zhutňovania pôdy
 • Dôkazy o vhodnom využívaní vody

Tieto a ďalšie kritériá sú zahrnuté v audite na získanie certifikátu REDcert. Spoločnosť DQS môže vašu spoločnosť nielen certifikovať, ale aj sprevádzať všetkými krokmi vedúcimi k získaniu certifikátu.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Takto prebieha certifikácia REDcert

V prvom kroku prediskutujeme vašu spoločnosť, systém riadenia a oblasť činnosti na osobnom stretnutí alebo prostredníctvom e-mailu. Keďže trvanie auditu závisí od veľkosti a zložitosti vašej spoločnosti, potrebujeme od vás niektoré informácie, napríklad počet zamestnancov. Na základe toho okamžite dostanete podrobnú a transparentnú ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám.

Pred auditom sa zaregistrujete v spoločnosti REDcert a podpíšete zmluvu.

Hneď ako je vaša spoločnosť pripravená, spolu s vami sa stanoví dátum auditu a vyberú sa schválení audítori s potrebnými kompetenciami a skúsenosťami vo vašom odvetví. Počas certifikačného auditu naši audítori okrem iného posúdia, či váš systém riadenia spĺňa požiadavky normy, a identifikujú potenciál na zlepšenie. V rámci záverečnej diskusie dostanete od audítora DQS podrobnú prezentáciu výsledkov vrátane opisu potenciálu na zlepšenie pre vašu spoločnosť. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Ak ste splnili všetky požiadavky auditu, dostanete certifikát REDcert s platnosťou dvanásť mesiacov.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia REDcert?

Náklady na certifikáciu REDcert závisia okrem iného od veľkosti vašej spoločnosti a zložitosti vašich procesov. Radi vám nezáväzne vypracujeme individuálnu ponuku pre vašu spoločnosť.

Business2.png
Loading...

Prečo by ste sa pri certifikácii REDcert mali spoľahnúť na spoločnosť DQS?

 • Všetky audity z jedného zdroja
 • Rozsiahle znalosti a skúsenosti v odvetví
 • 80 medzinárodných pobočiek
 • Vysoká úroveň odborných znalostí našich audítorov
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Váš miestny kontakt

Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku na certifikáciu REDcert.