Σύστημα Πιστοποίησης για βιώσιμη βιομάζα

Όποιος θέλει να πουλήσει ή να εμπορευτεί βιομάζα στις ευρωπαϊκές αγορές χρειάζεται ένα πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα. Η πιστοποίηση REDcert είναι ένα σύστημα πιστοποίησης πολλαπλών επιπέδων που σας επιτρέπει να αποδείξετε ότι η βιομάζα σας είναι βιώσιμη. Η DQS είναι ο συνεργάτης σας για τον απαιτούμενο έλεγχο. 

Βελτιώνει την εταιρική σας εικόνα

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήαμτα και οφέλη χρηματοδότησης

Απόδειξη συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις

Απλοποιημένη πρόσβαση στην αγορά καυσίμων της ΕΕ

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Το REDcert αποτελεί προϋπόθεση για την εμπορία βιομάζας στην ΕΕ

Το σύστημα πιστοποίησης REDcert ξεκίνησε από τις σημαντικότερες γεωργικές ενώσεις και τη βιομηχανία βιοκαυσίμων μέσω της REDcert GmbH. Το 2010, η πιστοποίηση αναγνωρίστηκε από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (BLE). Σήμερα, το πιστοποιητικό αποτελεί προϋπόθεση για την εμπορία βιομάζας για παραγωγή ενέργειας.

Αφού το πρότυπο αναγνωρίστηκε στη Γερμανία από το BLE, εγκρίθηκε στην ΕΕ το 2012. Η οδηγία της ΕΕ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2018/2001 (RED II) αποτελεί τη ρυθμιστική βάση.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Gesetze
Loading...

Συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις για τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων

Η πιστοποίηση REDcert παρέχει προϊόντα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας βιοκαυσίμων με απόδειξη της βιωσιμότητας της βιομάζας που χρησιμοποιείται. Το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή πρώτων υλών και την επεξεργασία έως την παραγωγή βιοκαυσίμων. 

Η Πιστοποίηση REDcert επεκτάθηκε το 2015. Από τότε υπάρχουν τα πρότυπα REDcert². Αυτό το σύστημα έχει σχεδιαστεί για βιώσιμη βιομάζα σε μη ρυθμιζόμενες αγορές. Για τις εταιρείες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν επίσης να πιστοποιήσουν τη βιομάζα τους ως βιώσιμη εάν δεν πρόκειται για καύσιμα, αλλά για τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Έτσι, υπάρχουν συνολικά δύο βαθμοί πιστοποίησης REDcert:

 • REDcert EU: Το σύστημα πιστοποίησης για βιώσιμη βιομάζα, βιοκαύσιμα και βιορευστά για τις ρυθμιζόμενες αγορές.
 • REDcert²: Αυτή είναι μία επέκταση στις ζωοτροφές και τα τρόφιμα. Το πιστοποιητικό ισχύει επίσης σε όλη την ΕΕ.
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Grundsätze
Loading...

REDcert ως απάντηση στις οδηγίες της ΕΕ

Τα συστήματα πιστοποίησης της REDcert βασίζονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (RED II).

Όλα τα πιστοποιητικά ΕΕ REDcert συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ και εφαρμόζουν τις απαιτήσεις τους.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Anforderungen
Loading...

Σημαντικά κριτήρια για το πιστοποιητικό REDcert

Προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας, η βιομάζα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ΕΕ. Από το 2011, μόνο βιομάζα από βιώσιμες πηγές μπορεί να χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας στη Γερμανία. Για να αποκτήσετε την απαραίτητη πιστοποίηση REDcert, πρέπει να πληρούνται διάφορες απαιτήσεις.

Από τον αγρότη μέχρι τον προμηθευτή, πρέπει να πληρούνται 17 επιπλέον κριτήρια για την πιστοποίηση. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης
 • Βιώσιμη διαχείριση αγροκτημάτων
 • Διαφοροποίηση και εξειδίκευση των εκμεταλλεύσεων
 • Υλοποίηση κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
 • Αποφυγή συμπίεσης εδάφους
 • Απόδειξη κατάλληλης χρήσης νερού

Αυτά και άλλα κριτήρια περιλαμβάνονται σε έλεγχο για την πιστοποίηση REDcert. Η DQS όχι μόνο μπορεί να πιστοποιήσει την εταιρεία σας, αλλά και να σας καθοδηγήσει σε όλα τα βήματα που οδηγούν στο πιστοποιητικό.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Έτσι λειτουργεί η πιστοποίηση REDcert

Στο πρώτο βήμα, συζητάμε την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισης και τον τομέα δραστηριότητάς σας σε προσωπική συνάντηση ή μέσω e-mail. Δεδομένου ότι η διάρκεια του ελέγχου εξαρτάται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εταιρείας σας, χρειαζόμαστε κάποιες πληροφορίες από εσάς, όπως τον αριθμό των εργαζομένων. Σε αυτή τη βάση, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Πριν από τον έλεγχο, εγγράφεστε στο REDcert και υπογράφετε συμβόλαιο.

Μόλις η εταιρεία σας είναι έτοιμη, ορίζεται μια ημερομηνία ελέγχου μαζί σας και επιλέγονται εγκεκριμένοι ελεγκτές με την απαραίτητη ικανότητα και εμπειρία στον κλάδο σας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πιστοποίησης, οι ελεγκτές μας αξιολογούν, μεταξύ άλλων, εάν το σύστημα διαχείρισής σας πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου και εντοπίζουν δυνατότητες βελτίωσης. Σε μια τελική συζήτηση, θα λάβετε μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τον ελεγκτή DQS, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των δυνατοτήτων βελτίωσης για την εταιρεία σας. Εάν είναι απαραίτητο, συμφωνούνται σχέδια δράσης.

Εάν πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις στον έλεγχο, θα λάβετε το πιστοποιητικό REDcert με περίοδο ισχύος δώδεκα μήνες.

Banking13.png
Loading...

Τι κοστίζει η πιστοποίηση REDcert;

Το κόστος της πιστοποίησης REDcert εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το μέγεθος της εταιρείας σας και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών σας. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια ατομική προσφορά για την εταιρεία σας χωρίς υποχρέωση.

Business2.png
Loading...

Γιατί πρέπει να βασίζεστε στο DQS για την πιστοποίηση REDcert;

 • Όλοι οι έλεγχοι από μία μόνο πηγή
 • Εκτεταμένη γνώση και εμπειρία στον κλάδο
 • 80 διεθνή γραφεία
 • Υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας των ελεγκτών μας
Logo Wistema
Loading...

We are pleased to have DQS as a strong and reliable partner at our side. We appreciate the professional exchange and the good cooperation very much.

Kathi Blum WISTEMA GmbH
Contact-South-Asia-woman-shutterstock_1766529371.jpg
Loading...

Ζητήστε μια προσφορά

Η τοπική σας επικοινωνία

Θα χαρούμε να σας προσφέρουμε μια ατομική προσφορά για την πιστοποίηση REDcert.