System certyfikacji dla zrównoważonej biomasy

Każdy, kto chce sprzedawać lub handlować biomasą na rynkach europejskich potrzebuje certyfikatu potwierdzającego zrównoważony rozwój. Certyfikacja REDcert jest wielopoziomowym systemem certyfikacji, który pozwala udowodnić, że biomasa jest zrównoważona. DQS jest Państwa partnerem w przeprowadzeniu wymaganego auditu.

Poprawia wizerunek Państwa firmy

Przewaga konkurencyjna i korzyści finansowe

Dowód zgodności z wymogami prawnymi

Uproszczony dostęp do rynku paliw w UE

REDcert jest warunkiem wstępnym dla handlu biomasą w UE

System certyfikacji REDcert został wprowadzony przez najważniejsze stowarzyszenia rolnicze i przemysł biopaliwowy za pośrednictwem REDcert GmbH. W 2010 roku, certyfikacja została uznana przez Niemiecką Federalną Agencję Rolnictwa i Żywności (BLE). Obecnie certyfikat jest warunkiem koniecznym do handlu biomasą przeznaczoną do produkcji energii.

Standard REDcert jest zgodny z niemieckimi rozporządzeniami o zrównoważonym rozwoju w zakresie biomasy BioSt-NachV i Biokraft-NachV. Po uznaniu standardu w Niemczech przez BLE, został on zatwierdzony w UE w 2012 roku. Tak zwana "Dyrektywa o energii odnawialnej" (RED I) obowiązuje tylko w UE i w Niemczech. W zamian certyfikacja może być stosowana przez wszystkich uczestników łańcucha wartości biomasy lub biopaliw.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Loading...

Zgodność z wymogami prawnymi w zakresie zrównoważonego rozwoju biopaliw

Certyfikacja REDcert zapewnia produktom w całym łańcuchu wartości biopaliw dowód na zrównoważony charakter użytej biomasy. System może być stosowany na wszystkich etapach, od produkcji surowców i przetwarzania do produkcji biopaliwa.

Certyfikacja REDcert została rozszerzona w 2015 roku. Od tego czasu funkcjonują standardy REDcert². System ten jest przeznaczony dla zrównoważonej biomasy na rynkach nieregulowanych. Dla przedsiębiorstw oznacza to, że mogą one uzyskać certyfikat zrównoważonej biomasy również wtedy, gdy nie chodzi o paliwa lub materiały palne, ale również o żywność lub paszę dla zwierząt.
W związku z tym istnieją w sumie trzy stopnie certyfikacji REDcert:

 • REDcert DE: Standard ten dotyczy produktów i firm, które są aktywne głównie na rynku niemieckim.
 • REDcert EU: Ten certyfikat ma taką samą zawartość jak wersja DE, ale obowiązuje na terenie UE.
 • REDcert²: Jest to rozszerzenie na pasze i żywność. Certyfikat jest również ważny w całej UE.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Loading...

REDcert w odpowiedzi na dyrektywy UE

Systemy certyfikacji REDcert są oparte na wymaganiach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Zastąpiła ona poprzednie dyrektywy, w tym dyrektywę 2003/30/WE o energii odnawialnej (RED).

Wszystkie certyfikaty REDcert EU są zgodne z obowiązującymi dyrektywami UE i wdrażają ich wymagania.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Loading...

Ważne kryteria dla certyfikatu REDcert

W celu zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii, biomasa odgrywa ważną rolę w UE. Od 2011 roku w Niemczech do produkcji energii może być wykorzystywana wyłącznie biomasa pochodząca ze zrównoważonych źródeł. Aby uzyskać niezbędny certyfikat REDcert, należy spełnić różne wymagania.

Od rolnika do dostawcy, 17 dodatkowych kryteriów musi być spełnionych w celu uzyskania certyfikatu. Należą do nich:

 • Dowody na zrównoważony rozwój gospodarstwa
 • Zrównoważone zarządzanie gospodarstwem
 • Dywersyfikacja i specjalizacja gospodarstwa
 • Wdrażanie szkoleń i kształcenia ustawicznego
 • Unikanie zagęszczania gleby
 • Dowody na właściwe wykorzystanie wody

Te i inne kryteria są zawarte w audycie dla certyfikacji REDcert. DQS może nie tylko certyfikować Państwa firmę, ale również poprowadzić Państwa przez wszystkie etapy prowadzące do uzyskania certyfikatu.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Oto jak przebiega proces certyfikacji REDcert

W pierwszym etapie omawiamy Państwa firmę, system zarządzania i obszar działalności podczas osobistego spotkania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponieważ czas trwania auditu zależy od wielkości i złożoności Twojej firmy, potrzebujemy od Ciebie kilku informacji, takich jak liczba pracowników. Na tej podstawie niezwłocznie otrzymają Państwo szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Przed przystąpieniem do auditu, rejestrujesz się w REDcert i podpisujesz umowę.

Gdy tylko Twoja firma jest gotowa, wspólnie z Tobą ustalamy termin auditu i wybieramy audytorów posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie w Twojej branży. Podczas auditu certyfikacyjnego nasi auditorzy oceniają m.in. czy Twój system zarządzania spełnia wymagania normy oraz identyfikują możliwości doskonalenia. Podczas końcowej rozmowy otrzymują Państwo szczegółową prezentację wyników od auditora DQS, w tym opis potencjału poprawy dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

Jeśli spełniłeś wszystkie wymagania auditu, otrzymasz certyfikat REDcert z dwunastomiesięcznym okresem ważności.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja REDcert?

Koszt certyfikacji REDcert zależy m.in. od wielkości Twojej firmy i złożoności Twoich procesów. Z przyjemnością i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego powinieneś polegać na DQS w kwestii certyfikacji REDcert?

 • Wszystkie audity z jednego źródła
 • Rozległa wiedza branżowa i doświadczenie
 • 80 międzynarodowych biur
 • Wysoki poziom ekspertyzy naszych auditorów
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną ofertę na certyfikację REDcert.