System certyfikacji dla zrównoważonej biomasy

Każdy, kto chce sprzedawać lub handlować biomasą na rynkach europejskich potrzebuje certyfikatu potwierdzającego zrównoważony rozwój. Certyfikacja REDcert jest wielopoziomowym systemem certyfikacji, który pozwala udowodnić, że biomasa jest zrównoważona. DQS jest Państwa partnerem w przeprowadzeniu wymaganego auditu.

Poprawia wizerunek Państwa firmy

Przewaga konkurencyjna i korzyści finansowe

Dowód zgodności z wymogami prawnymi

Uproszczony dostęp do rynku paliw w UE

Business10.png
Loading...

REDcert jest warunkiem wstępnym dla handlu biomasą w UE

System certyfikacji REDcert został wprowadzony przez najważniejsze stowarzyszenia rolnicze i przemysł biopaliwowy za pośrednictwem REDcert GmbH. W 2010 roku, certyfikacja została uznana przez Niemiecką Federalną Agencję Rolnictwa i Żywności (BLE). Obecnie certyfikat jest warunkiem koniecznym do handlu biomasą przeznaczoną do produkcji energii.

Po uznaniu standardu w Niemczech przez BLE, został on zatwierdzony w UE w 2012 roku. Podstawę regulacyjną stanowi dyrektywa UE w sprawie odnawialnych źródeł energii 2018/2001 (RED II).

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Gesetze
Loading...

Zgodność z wymogami prawnymi w zakresie zrównoważonego rozwoju biopaliw

Certyfikacja REDcert zapewnia produktom w całym łańcuchu wartości biopaliw dowód zrównoważonego rozwoju wykorzystywanej biomasy. System może być stosowany na wszystkich etapach, od produkcji surowców i przetwarzania do produkcji biopaliwa.

Certyfikacja REDcert została rozszerzona w 2015 roku. Od tego czasu istnieją standardy REDcert². System ten został zaprojektowany dla zrównoważonej biomasy na rynkach nieregulowanych. Dla przedsiębiorstw oznacza to, że mogą one również certyfikować swoją biomasę jako zrównoważoną, jeśli nie chodzi o paliwa lub materiały palne, ale także o żywność lub paszę dla zwierząt.
Istnieją zatem łącznie dwa stopnie certyfikacji REDcert:

 • REDcert EU: System certyfikacji zrównoważonej biomasy, biopaliw i biopłynów dla rynków regulowanych.
 • REDcert²: Jest to rozszerzenie na pasze i żywność. Certyfikat jest również ważny w całej UE.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Grundsätze
Loading...

REDcert w odpowiedzi na dyrektywy UE

Systemy certyfikacji REDcert opierają się na wymaganiach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II).

Wszystkie certyfikaty REDcert EU są zgodne z obowiązującymi dyrektywami UE i wdrażają ich wymagania.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Anforderungen
Loading...

Ważne kryteria dla certyfikatu REDcert

W celu zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii, biomasa odgrywa ważną rolę w UE. Od 2011 roku w Niemczech do produkcji energii może być wykorzystywana wyłącznie biomasa pochodząca ze zrównoważonych źródeł. Aby uzyskać niezbędny certyfikat REDcert, należy spełnić różne wymagania.

Od rolnika do dostawcy, 17 dodatkowych kryteriów musi być spełnionych w celu uzyskania certyfikatu. Należą do nich:

 • Dowody na zrównoważony rozwój gospodarstwa
 • Zrównoważone zarządzanie gospodarstwem
 • Dywersyfikacja i specjalizacja gospodarstwa
 • Wdrażanie szkoleń i kształcenia ustawicznego
 • Unikanie zagęszczania gleby
 • Dowody na właściwe wykorzystanie wody

Te i inne kryteria są zawarte w audycie dla certyfikacji REDcert. DQS może nie tylko certyfikować Państwa firmę, ale również poprowadzić Państwa przez wszystkie etapy prowadzące do uzyskania certyfikatu.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Oto jak przebiega proces certyfikacji REDcert

W pierwszym etapie omawiamy Państwa firmę, system zarządzania i obszar działalności podczas osobistego spotkania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponieważ czas trwania auditu zależy od wielkości i złożoności Twojej firmy, potrzebujemy od Ciebie kilku informacji, takich jak liczba pracowników. Na tej podstawie niezwłocznie otrzymają Państwo szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Przed przystąpieniem do auditu, rejestrujesz się w REDcert i podpisujesz umowę.

Gdy tylko Twoja firma jest gotowa, wspólnie z Tobą ustalamy termin auditu i wybieramy audytorów posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie w Twojej branży. Podczas auditu certyfikacyjnego nasi auditorzy oceniają m.in. czy Twój system zarządzania spełnia wymagania normy oraz identyfikują możliwości doskonalenia. Podczas końcowej rozmowy otrzymują Państwo szczegółową prezentację wyników od auditora DQS, w tym opis potencjału poprawy dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

Jeśli spełniłeś wszystkie wymagania auditu, otrzymasz certyfikat REDcert z dwunastomiesięcznym okresem ważności.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja REDcert?

Koszt certyfikacji REDcert zależy m.in. od wielkości Twojej firmy i złożoności Twoich procesów. Z przyjemnością i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego powinieneś polegać na DQS w kwestii certyfikacji REDcert?

 • Wszystkie audity z jednego źródła
 • Rozległa wiedza branżowa i doświadczenie
 • 80 międzynarodowych biur
 • Wysoki poziom ekspertyzy naszych auditorów
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną ofertę na certyfikację REDcert.