Norme, tehnička pravila i standardi trebali bi, koliko god je to moguće, uvijek odražavati trenutno stanje u umjetnosti, znanosti i drugim relevantnim disciplinama.

Ako na primjer Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) objavi novu normu za sustave upravljanja, nakon otprilike pet do šest godina prvi će se put provjeriti je li potrebna prilagodba sadržaja i/ili jezika. Ista se procedura primjenjuje i za norme koje su na tržištu već desetljećima. 

Ako se utvrdi da određena norma više nije aktualna, mora je se revidirati. Ovisno o opsegu i složenosti, između početka revizije i objave novog izdanja prođu jedna do dvije godine. Ako revizija obuhvaća temeljna načela, govori se o "velikoj reviziji".

Ako pogledamo pojedinačne generacije najvjerojatnije najpoznatije norme za sustave upravljanja kvalitetom (ISO 9001), možemo vidjeti sljedeći tijek:

  • Prva objava1987
  • Prva revizija 1994
  • Druga revizija 2000
  • Treća revizija 2008
  • Četvrta revizija 2015

ISO 9001 je stoga sada u svojoj 5. generaciji. Revizije iz 2000. i 2015. bile su opsežnije i temeljitije od ostalih. Generacija norme iz 2015. godine smatra se "velikom revizijom" - i to s pravom: "velika je revizija" donijela dalekosežne inovacije u pogledu sadržaja, te u potpunosti izmijenila i struktura i dosta pojmova.

2021. godine izvršena je još jedna provjera norme ISO 9001. Međutim, nadležni Tehnički odbor ISO/TC 176 potvrdio je trenutnu verziju ISO 9001:2015 bez ikakvih promjena. To znači da u sljedećih nekoliko godina neće biti revizije najbitnije certifikacijske norme za sustave upravljanja.

Autor
Ute Droege

DQS stručnjak za sustave upravljanja kvalitetom, dugogodišnji auditor i iskusni trener za ISO 9001.

Loading...