Οι κανόνες, οι τεχνικοί κανόνες και τα πρότυπα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αντικατοπτρίζουν πάντα την τρέχουσα κατάσταση της τέχνης, της επιστήμης και άλλων σχετικών κλάδων.

Εάν, για παράδειγμα, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δημοσιεύσει ένα νέο πρότυπο συστήματος διαχείρισης, θα επανεξεταστεί για πρώτη φορά μετά από περίπου πέντε έως έξι χρόνια κατά πόσον είναι απαραίτητη η προσαρμογή του περιεχομένου ή/και της γλώσσας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και με τα πρότυπα που κυκλοφορούν στην αγορά εδώ και δεκαετίες.

Εάν διαπιστωθεί ότι το εκάστοτε πρότυπο δεν είναι πλέον επίκαιρο, πρέπει να αναθεωρηθεί. Ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής και την πολυπλοκότητα, μεσολαβούν άλλα ένα έως δύο χρόνια μεταξύ της έναρξης της αναθεώρησης και της δημοσίευσης της νέας έκδοσης. Εάν η αναθεώρηση έχει θεμελιώδη χαρακτήρα, γίνεται λόγος και για "μείζονα αναθεώρηση".

Αν εξετάσουμε τις επιμέρους γενιές του ίσως πιο γνωστού προτύπου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας (ISO 9001), καταλήγουμε στην ακόλουθη ιστορία:

  • Πρώτη δημοσίευση το 1987
  • Πρώτη αναθεώρηση 1994
  • Δεύτερη αναθεώρηση 2000
  • Τρίτη αναθεώρηση 2008
  • Τέταρτη αναθεώρηση 2015

Συνεπώς, το ISO 9001 βρίσκεται σήμερα στην 5η γενιά του. Οι αναθεωρήσεις του 2000 και του 2015 ήταν πιο ολοκληρωμένες και πιο θεμελιώδεις από τις υπόλοιπες, με τη γενιά του 2015 να αναφέρεται ως "μεγάλη αναθεώρηση" - και δικαίως: η "μεγάλη αναθεώρηση" δεν έφερε μαζί της μόνο εκτεταμένες καινοτομίες όσον αφορά το περιεχόμενο, αλλά και μια εντελώς νέα δομή και έναν αριθμό νέων όρων.

Το 2021, το ISO 9001 τέθηκε και πάλι σε δοκιμασία. Ωστόσο, η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176 επιβεβαίωσε την τρέχουσα έκδοση ISO 9001:2015 χωρίς καμία αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει αναθεώρηση του σημαντικότερου προτύπου πιστοποίησης για τα συστήματα διαχείρισης τα επόμενα χρόνια.

Συγγραφέας
Ute Droege

Ειδικός DQS για συστήματα διαχείρισης ποιότητας, μακροχρόνιος ελεγκτής και έμπειρος εκπαιδευτής για το ISO 9001.

Loading...