Normen, technische voorschriften en standaarden moeten zoveel mogelijk altijd in overeenstemming zijn met de huidige stand van de techniek, wetenschap en andere relevante disciplines.

Als bijvoorbeeld de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) een nieuwe norm voor managementsystemen publiceert, wordt na ongeveer vijf tot zes jaar voor het eerst bekeken of een aanpassing van de inhoud en/of het taalgebruik noodzakelijk is. Dezelfde procedure wordt gevolgd voor normen die al tientallen jaren op de markt zijn.

Als wordt vastgesteld dat de desbetreffende norm niet meer actueel is, moet deze worden herzien. Afhankelijk van de reikwijdte en de complexiteit verstrijkt nog één tot twee jaar tussen het begin van de herziening en de publicatie van de nieuwe versie. Als de herziening een fundamenteel karakter heeft, spreekt men ook wel van een "ingrijpende herziening".

Als we kijken naar de afzonderlijke generaties van de waarschijnlijk bekendste norm voor managementsystemen voor kwaliteit (ISO 9001), komen we tot de volgende geschiedenis:

  • Eerste publicatie in 1987
  • Eerste herziening 1994
  • Tweede herziening 2000
  • Derde herziening 2008
  • Vierde herziening 2015

ISO 9001 is nu dus aan zijn 5e generatie toe. De revisies van 2000 en 2015 waren uitgebreider en fundamenteler dan de andere, waarbij de generatie van 2015 de "grote revisie" wordt genoemd - en terecht: de "grote revisie" bracht niet alleen inhoudelijk verregaande vernieuwingen met zich mee, maar ook een volledig nieuwe structuur en een aantal nieuwe begrippen.

In 2021 werd ISO 9001 opnieuw op de proef gesteld. Het verantwoordelijke technische comité ISO/TC 176 heeft de huidige versie ISO 9001:2015 echter ongewijzigd bevestigd. Dit betekent dat er de komende jaren geen herziening van de belangrijkste certificeringsnorm voor managementsystemen zal plaatsvinden.

Auteur
Ute Droege

DQS-expert voor kwaliteitsmanagementsystemen, sinds lange tijd auditor en ervaren trainer voor ISO 9001.

Loading...