Iako rasprava još uvijek traje u Njemačkoj, dubinska analiza ljudskih prava već je gotova stvar u mnogim zemljama. Uvođenje zakonskih obveza prisiljava mnoge tvrtke da redefiniraju funkciju društvenog audita. U ovom članku raspravljamo o tome kakvu ulogu socijalni auditi mogu imati u kontekstu dubinske analize ljudskih prava.

Što se već dogodilo:
U rujnu 2017. objavljen je Njemački nacionalni akcijski plan za poslovanje i ljudska prava. Ovaj plan zahtijeva od tvrtki da utvrde utjecaj svojih ekonomskih aktivnosti na ljudska prava i poduzmu odgovarajuće mjere kako bi izbjegli moguće negativne učinke. Međutim, ne postoje odredbe o sankcijama za tvrtke koje se ne pridržavaju akcijskog plana – plan nije zakon i nije pravno provediv. Upravo je to jaz koji se namjerava zatvoriti takozvanim Zakonom o lancu vrijednosti.
Ovdje smo za vas sakupili dodatne informacije o predloženom zakonu.

Ponovno promišljanje društvenih audita

Društveni auditi sve se više koriste za ispunjavanje obveza dubinske analize poduzeća u pogledu ljudskih prava. To zahtijeva ponovno promišljanje tradicionalnih socijalnih audita:

- Motivacija: od dobrovoljne do zakonski obvezne
Funkcija: od slobodno definirane funkcije unutar DOP strategije do funkcije podrške i dijagnostike u jasno definiranom due diligence pristupu
- Kriteriji: od slobodno definiranog kodeksa ponašanja za dobavljače do kataloga ljudskih prava
- Posljedice: od pitanja ugleda do pitanja odgovornosti

U nastavku istražujemo pitanje kako bi društveni auditi trebali biti osmišljeni da pridonesu učinkovitom poštivanju dubinske analize ljudskih prava.

Kako društveni auditi doprinose usklađenosti s
dubinska analiza ljudskih prava?

Gotovo svi pravni zahtjevi za dubinsku analizu ljudskih prava proizlaze iz Vodećih načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima. Prema njima, sve tvrtke moraju razviti "postupak dubinske analize ljudskih prava" kako bi "identificirali utjecaj svojih operacija na ljudska prava, spriječili kršenja, ublažili utjecaje i preuzeli odgovornost".

Vodeća načela ne opisuju kakvu ulogu društveni auditi mogu imati u ovom procesu. No, razumljivo je da oni prvenstveno pomažu u određivanju statusa quo u opskrbnom lancu i identificiranju stvarnih i potencijalnih kršenja ljudskih prava. U tom pogledu njihova je funkcija uglavnom dijagnostička.

Osim toga, društveni auditi također mogu imati preventivni, pa čak i korektivni učinak:

  • Obavještavanjem dobavljača o mogućim inspekcijama poduzimaju se mjere zaštite zaposlenika.
  • Korektivni akcijski planovi obično se sastavljaju za sva odstupanja otkrivena tijekom audita.

No, kako s pravom ističu nevladine organizacije i aktivisti za ljudska prava, sami socijalni auditi nisu dovoljni za značajno i trajno poboljšanje uvjeta rada. Društveni auditi sami po sebi pridonose usklađenosti s dubinskom analizom ljudskih prava samo kada se uzmu u obzir nalazi audita, pokreću daljnje radnje i kada se pozabave temeljnim uzrocima.

Koji kriteriji moraju biti obuhvaćeni auditom
kako bi doprinio usklađenosti s
dubinska analiza ljudskih prava?

Vodeća načela Ujedinjenih naroda temelje se na međunarodno priznatim ljudskim pravima, kao i na međunarodnim radnim standardima kako je navedeno u Međunarodnoj povelji o ljudskim pravima i konvencijama Međunarodne organizacije rada (ILO).

Postoji niz standarda i inicijativa koje su uspostavile revizijske protokole na temelju ovih dokumenata. To uključuje opće standarde kao što su Sedex SMETA i SA 8000, kao i inicijative specifične za industriju kao što su Responsible Business Alliance, Together for Sustainability, Aluminum Stewardship Initiative, Farm Sustainability Assessments i mnoge druge.

Koje su implikacije odgovornosti za
provođenje društvenih audita?

Tvrtke koje se suočavaju s kršenjem ljudskih prava u opskrbnom lancu izložene su rizicima odgovornosti. Kako biste smanjili rizike, preporučljivo je slijediti najbolje prakse. Konkretno, to znači:

  • Primjena međunarodnih standarda umjesto razvijanja vlastitih popisa za provjeru.
  • Pridružite se industrijskim inicijativama kada su dostupne
  • Prihvatite revizije samo od priznatih revizorskih organizacija (ključna riječ APSCA)
  • Pridržavajte se postupaka nakanadnih auidta i dokumentirajte korektivne radnje koje su poduzeli auditirani dobavljači i vaše vlastite radnje vezane uz odnos s dobavljačima.

DQS CFS GMBH - Njemačka udruga za održivost

Svi uredi DQS grupe imaju zajednički cilj:
Doprinijeti održivom uspjehu naših kupaca pružanjem procjena dodane vrijednosti. Unutar Grupe, DQS CFS GmbH objedinjuje sve usluge certificiranja i audita koje se odnose na održivost i sigurnost potrošača. Uz certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću proizvoda, to također uključuje obavljanje audita dobavljača, inspekcija, certificiranja proizvoda te provjeru izvješća i pokazatelja održivosti.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je Globalni direktor za usluge održivosti. Na ovome položaju odgovoran je za sve ESG usluge u DQS-u. Njegovo područje interesa i djelatnosti obuhvaća održivu nabavu, dužnu pažnju u području ljudskih prava i ESG audite.

Loading...