Informacije o ISO 37301

Kompanije bez rizika usklađenosti? Vaša pretraga nije dala rezultate. Bilo da se radi o velikoj korporaciji ili malom i srednjem preduzeću, rizici usklađenosti uvek postoje – važno je upravljati njima. Implementacija i certifikacija sistema upravljanja usklađenošću prema ISO 37301 pomaže vam da se bavite usklađenošću sa pravilima i zakonskim zahtjevima Bosne i Hercegovine na sistematičan, strukturiran i proaktivan način.

Poboljšan imidž u javnosti i povećano povjerenje

Dokaz o usklađenosti korporativne dubinske analize

Jednostavna integracija sa drugim sistemima upravljanja

Poboljšana efikasnost vašeg CMS-a

Business10.png
Loading...

ISO 37301 - Certifikacija sistema upravljanja usklađenošću u BiH

Još 2014. godine objavljen je ISO 19600; standard koji opisuje kako organizacije mogu implementirati i održavati sistem upravljanja usklađenošću (CMS). ISO 19600 je osmišljen kao smjernica i pomoć - izričito nije bio standard za certifikaciju. Međutim, brzo se shvatilo da to kompanijama u Bosni i Hercegovini i svijetu ne daje priliku da dokažu efikasnost svog CMS-a.

ISO 37301 sada zatvara ovu prazninu: ne samo da zamjenjuje ISO 19600, već je i standard za certifikaciju koji postavlja jasne i provjerljive zahtjeve za sisteme upravljanja usklađenošću. Dakle, nudi organizacijama u Bosni i Hercegovini priliku da pokažu implementaciju efikasnog CMS-a kroz certifikaciju.

Prikaži više
Prikaži manje
Arrows17.png
Loading...

Šta je sistem upravljanja usklađenošću?

Sistem upravljanja usklađenošću (CMS) je skup procesa dizajniranih da osiguraju da je organizacija usklađena sa svim primjenjivim zakonima i propisima Bosne i Hercegovine te kodeksima ponašanja. Zbog stalno promjenljive prirode zakona i propisa u Bosni i Hercegovini, imperativ je kontinuirano biti u toku sa važećim propisima. Efikasan CMS vam omogućava da identifikujete relevantne zahtjeve, osigurate usklađenost u cijeloj vašoj organizaciji i nadgledate i optimizirate usklađenost.

Business11.png
Loading...

Šta je svrha ISO 37301?

Međunarodni standard ISO 37301 pruža smjernice za učinkovite sisteme upravljanja usklađenošću. Zasnovan na principima dobrog upravljanja, proporcionalnosti, transparentnosti i održivosti, opisuje ključne komponente i procese efikasnog CMS-a. Standard je važno mjerilo za kompanije u Bosni i Hercegovini koje žele implementirati sistem upravljanja usklađenošću ili standardizirati svoj sistem.

SEO12.png
Loading...

Kako se ISO 37301 odnosi na druge standarde?

ISO 37301 i ISO 37001
ISO 37301, standard za sisteme upravljanja usklađenošću, i ISO 37001, standard za sisteme upravljanja anti-korupcijom, oba su zasnovana na ISO principima za sisteme upravljanja. Između ostalog, to znači da oba standarda zahtijevaju pristup zasnovan na riziku i oba slijede ciklus procesa Planiraj-Uradi-Provjeri-Poboljšaj (PDCA). Dok ISO 37301 ima holistički pristup upravljanju usklađenošću, ISO 37001 se fokusira na jedan aspekt: Upravljanje anti-korupcijom. Pošto su oba standarda zasnovana na istim principima, lako se mogu kombinovati i integrisati za firme u Bosni i Hercegovini.

ISO 37301 i ISO 19600
ISO 37301 zamjenjuje ISO 19600, koji je prvobitno objavljen 2014. Za razliku od ISO 19600, ISO 37301 nije smjernica, već standard za certifikaciju.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Koji je proces certifikacije ISO 37301 u BiH?

Prvo, s nama razmjenjujete informacije o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i ciljevima certifikacije. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Posebno za veće projekte certifikacije, sastanak planiranja je vrijedna prilika da upoznate svog auditora, kao i da razvijete individualni program audita za sve uključene odjele i lokacije.
Predaudit također nudi mogućnost da se unaprijed identifikuju potencijali za poboljšanje, kao i jake strane vašeg sistema upravljanja. Obje usluge su opcionalne.

Certifikacijski audit počinje analizom sistema (faza 1 audita) i ocjenom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata pregleda menadžmenta i internih audita. U ovom procesu utvrđujemo da li je vaš sistem upravljanja usklađenošću dovoljno razvijen i spreman za certifikaciju.
U sljedećem koraku (faza 2 audita), vaš DQS auditor procjenjuje učinkovitost svih procesa upravljanja na lokaciji. Na završnom sastanku će vam pružiti detaljnu prezentaciju rezultata i mogućih potencijala za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi će se dogovoriti akcioni planovi.

Nakon certifikacijskog audita, rezultate ocjenjuje nezavisni certifikacijski odbor DQS-a. Primit ćete audit izvještaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako su ispunjeni svi zahtjevi ISO 37301, dobit ćete međunarodno priznati certifikat.

Kako bismo osigurali da vaša kompanija nastavlja ispunjavati sve važne kriterije standarda nakon certifikacijskog audita, vršimo nadzorne audite na godišnjem nivou. Ovo pruža kompetentnu podršku za kontinuirano unaprijeđenje vašeg sistema upravljanja i poslovnih procesa.

Certifikat važi najviše tri godine. Ponovna certifikacija se provodi blagovremeno prije isteka kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost sa primjenjivim zahtjevima standarda. Po ispunjenju, izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 37301 certifikacija u BiH?

Cijena ISO 37301 certifikata u Bosni i Hercegovini ovisi o brojnim faktorima. Na primjer, igra važnu ulogu da li već postoji certificirani sistem upravljanja. Osim toga, veličina vaše kompanije i složenost zahtjeva usklađenosti imaju utjecaj na trajanje audita, a time i na cijenu. Sa zadovoljstvom ćemo Vam dati individualnu ponudu za Vašu kompaniju ili organizaciju bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS BiH savršen partner za vašu ISO 37301 certifikaciju

  • Globalna mreža visoko kvalifikovanih auditora u Bosni i Hercegovini i svijetu
  • Izuzetno orijentisan na rješenja i fokusiran na kupca
  • Visok nivo stručnosti u svim industrijama u Bosni i Hercegovini
  • Ponude i usluge prilagođene potrebama vaše kompanije
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Rado ćemo vam dati individualnu ponudu za ISO 37301 certifikaciju.