Informacije o ISO 37301

Kompanije bez usaglašenosti rizika? Bilo da je velika korporacija ili MSP, rizici usaglašenosti uvek postoje - najvažnije je upravljati njima. Implementacija i sertifikacija sistema za upravljanje usaglašenosti u skladu sa ISO 37301 vam pomaže da se pozabavite poštovanjem zakonskih zahteva i pravila na sistematičan, strukturiran i proaktivan način.

Poboljšan imidž javnosti i povećano poverenje

Dokazivanje korporativne "due diligence" kulture

Laka integracija sa drugim sistemima menadžmenta

Poboljšana efektivnost vašeg CMS-a

ISO 37301 - Sertifikacija sistema za upravljanje usaglašenostima

Još 2014. godine objavljen je ISO 19600; standard koji opisuje kako organizacije mogu da primene i održavaju sistem upravljanja usaglašenosti (CMS). ISO 19600 je zamišljen kao smernica i pomoć - to izričito nije bio sertifikacioni standard. Međutim, brzo se shvatilo da to kompanijama ne daje mogućnost da dokažu efektivnost svog CMS-a.

ISO 37301 sada zatvara ovaj jaz: ne samo da zamenjuje ISO 19600, već je i sertifikacioni standard koji postavlja jasne i proverljive zahteve za sisteme upravljanja usaglašenosti. Tako se organizacijama pruža mogućnost da kroz sertifikaciju demonstriraju implementaciju efektivnog CMS-a.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Šta je sistem za upravljanje usaglašenostima?

Sistem upravljanja usaglašenosti (CMS) je skup procesa osmišljenih tako da organizacija bude u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i kodeksima ponašanja. Zbog stalno promenljive prirode zakona i propisa u različitim zemljama i regionima, imperativ je da se kontinuirano u toku sa važećim propisima. Efikasan CMS vam omogućava da identifikujete relevantne zahteve, obezbedite usaglašenost u celoj organizaciji i nadgledate i optimizujete usaglašenost.

Loading...

Koja je svrha ISO 37301?

Međunarodni standard ISO 37301 daje smernice za efikasne sisteme upravljanja usaglašenosti. Na osnovu principa dobrog upravljanja, proporcionalnosti, transparentnosti i održivosti, opisuje ključne komponente i procese efikasnog CMS-a. Standard je važna odrednica za kompanije koje žele da primene sistem upravljanja usaglašenosti ili standardizuju svoj sistem.

Loading...

Kakva je veza ISO 37301 sa drugim standardima?

ISO 37301 and ISO 37001
ISO 37301, standard za sisteme upravljanja usaglašenostima, i ISO 37001, standard za sisteme upravljanja borbom protiv korupcije, zasnovani su na ISO principima za sisteme menadžmenta. Između ostalog, to znači da oba standarda zahtevaju pristup zasnovan na riziku i da oba prate ciklus procesa Plan-Do-Check-Act (PDCA). Dok ISO 37301 zauzima holistički pristup upravljanju usaglašenosti, ISO 37001 se fokusira na jedan aspekt: upravljanje borbom protiv korupcije. S obzirom na to da su oba standarda zasnovana na istim principima, oni se mogu lako kombinovati i integrisati.

ISO 37301 and ISO 19600

ISO 37301 zamenjuje ISO 19600, koji je prvobitno objavljen 2014. Za razliku od ISO 19600, ISO 37301 nije smernica, već standard sertifikacije.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Koji je proces sertifikacije ISO 37301?

Prvo razmenjujete informacije sa nama o vašoj kompaniji, sistemu upravljanja i ciljevima sertifikacije. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Naročito za veće projekte sertifikacije, sastanak planiranja je dragocena prilika da se upoznate sa vašim auditorom, kao i da razvijete individualni program audita za sve sektore i lokacije koje učestvuju.
Pred-audit takođe nudi mogućnost da unapred identifikujete potencijal za poboljšanje, kao i snagu vašeg sistema upravljanja. Obe usluge su opcione.

Sertifikacioni audit počinje analizom sistema (faza 1) i kvaliteta vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata pregleda upravljanja i internih audita. U ovom procesu određujemo da li je vaš sistem za upravljanje usaglašenosti dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju.
U sledećem koraku (faza 2), vaš DQS auditor procenjuje efektivnost svih procesa upravljanja na licu mesta. Na završnom sastanku obezbediće vam detaljnu prezentaciju rezultata i ukazati na potencijalna poboljšanja za vašu kompaniju. Ako bude potrebno, biće dogovoreni akcioni planovi.

Nakon sertifikacionog audita, rezultate procenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Dobićete izveštaj sa audita koji dokumentuje rezultate nadzora. Ako su svi zahtevi ISO 37301 ispunjeni, dobićete međunarodno priznat sertifikat.

Da bismo se uverili da vaša kompanija nastavlja da ispunjava sve važne kriterijume standarda nakon sertifikacionog audita, sprovodimo nadzorni audit na godišnjem nivou. To pruža kompetentnu podršku za stalno unapređenje vašeg sistema menadžmenta i poslovnih procesa.

Sertifikat važi najviše tri godine. Resertifikacija se sprovodi pre isteka roka kako bi se obezbedilo kontinuirano poštovanje važećih standardnih zahteva. Po ispunjenju, izdaje se novi sertifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta sertifikacija prema ISO 37301?

Troškovi sertifikacije prema ISO 37301 zavise od više faktora. Na primer, važnu ulogu igra činjenica da li sertifikovani sistem upravljanja već postoji. Pored toga, veličina vašeg preduzeća i složenost zahteva za usaglašenost imaju uticaj na trajanje audita, a samim tim i na cenu. Biće nam drago da Vam damo individualnu ponudu za Vašu kompaniju ili organizaciju bez obaveze.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS savršen partner za sertifikaciju prema ISO 37301

  • Globalna mreža visokokvalifikovanih auditora
  • Uvek orijentisani na rešavanje problema i pomoć kupcima
  • Visok nivo stručnosti u svim industrijama
  • Ponude i usluge prilagođene potrebama vaše kompanije
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam dostavimo pojedinačnu ponudu za ISO 37301 sertifikat.