Informatie over ISO 37301

Bedrijven zonder compliance-risico's? Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Of het nu gaat om een grote onderneming of een KMO, compliance-risico's bestaan altijd - het belangrijkste is om ze te beheersen. De implementatie en certificering van een compliance-managementsysteem volgens ISO 37301 helpt u om de naleving van wettelijke eisen en regels op een systematische, gestructureerde en proactieve manier aan te pakken.

Verbeterd imago en toegenomen vertrouwen

Bewijs van naleving van de Corporate Due Diligence

Eenvoudige integratie met andere managementsystemen

Verbeterde effectiviteit van uw CMS

ISO 37301 - Certificering van compliance-managementsystemen

Al in 2014 werd ISO 19600 gepubliceerd; een norm die beschrijft hoe organisaties een compliance-managementsysteem (CMS) kunnen implementeren en onderhouden. ISO 19600 was ontworpen als een richtlijn en hulp - het was uitdrukkelijk geen certificeringsnorm. Men realiseerde zich echter al snel dat dit bedrijven niet de mogelijkheid gaf om de effectiviteit van hun CMS te bewijzen.

ISO 37301 vult nu deze leemte op: het vervangt niet alleen ISO 19600, maar is ook een certificeringsnorm die duidelijke en verifieerbare eisen stelt aan compliance- managementsystemen. Het biedt organisaties dus de mogelijkheid om de implementatie van een effectief CMS aan te tonen door middel van certificering.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Wat is een compliance-managementsysteem?

Een compliance-management system (CMS) is een geheel van processen die ervoor moeten zorgen dat een organisatie voldoet aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en gedragscodes. Door de steeds veranderende wet- en regelgeving in verschillende landen en regio's is het noodzakelijk om voortdurend op de hoogte te blijven van de toepasselijke regelgeving. Een effectief CMS stelt u in staat om relevante vereisten te identificeren, naleving in uw hele organisatie te garanderen en naleving te controleren en optimaliseren.

Loading...

Wat is het doel van ISO 37301?

De internationale norm ISO 37301 biedt richtlijnen voor effectieve compliance-managementsystemen. Gebaseerd op de principes van goed bestuur, proportionaliteit, transparantie en duurzaamheid, beschrijft het de belangrijkste componenten en processen van een effectief CMS. De norm is een belangrijke benchmark voor bedrijven die een compliance-managementsysteem willen implementeren of hun systeem willen standaardiseren.

Loading...

Hoe verhoudt ISO 37301 zich tot andere normen?

ISO 37301 en ISO 37001ISO 37301, de norm voor compliance-managementsystemen, en ISO 37001, de norm voor anti-corruptiemanagementsystemen, zijn beide gebaseerd op ISO-principes voor managementsystemen. Dit betekent onder andere dat beide normen een risicogebaseerde aanpak vereisen en dat beide de Plan-Do-Check-Act (PDCA) procescyclus volgen. Terwijl ISO 37301 een holistische benadering van compliancemanagement hanteert, richt ISO 37001 zich op één aspect: anti-corruptiemanagement. Aangezien beide normen op dezelfde principes zijn gebaseerd, kunnen ze gemakkelijk worden gecombineerd en geïntegreerd.

ISO 37301 en ISO 19600ISO 37301 vervangt ISO 19600, die oorspronkelijk in 2014 werd gepubliceerd. In tegenstelling tot ISO 19600 is ISO 37301 geen richtlijn, maar een certificeringsnorm.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Wat is het certificeringsproces van ISO 37301?

Eerst wisselt u met ons informatie uit over uw bedrijf, uw managementsysteem en de doelstellingen van een certificering. Op basis hiervan ontvangt u direct een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Vooral voor grotere certificeringsprojecten is een planningsvergadering een waardevolle gelegenheid om uw auditor te leren kennen en een individueel auditprogramma te ontwikkelen voor alle betrokken afdelingen en locaties.
Een pre-audit biedt ook de mogelijkheid om verbeteringsmogelijkheden en sterke punten van uw managementsysteem van tevoren te identificeren. Beide diensten zijn optioneel.

De certificeringsaudit begint met een systeemanalyse (auditfase 1) en de evaluatie van uw documentatie, doelstellingen, resultaten van uw managementbeoordeling en interne audits. In dit proces bepalen wij of uw compliance-managementsysteem voldoende is ontwikkeld en klaar is voor certificering.
In de volgende stap (systeemaudit fase 2) beoordeelt uw DQS-auditor de effectiviteit van alle managementprocessen ter plaatse. Tijdens een afsluitende vergadering geeft hij/zij u een gedetailleerde presentatie van de resultaten en de mogelijke verbeterpunten voor uw bedrijf. Indien nodig zullen actieplannen worden overeengekomen.

Na de certificeringsaudit worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificeringscommissie van DQS. U ontvangt een auditrapport met de auditresultaten. Als aan alle eisen van ISO 37301 is voldaan, ontvangt u een internationaal erkend certificaat.

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf ook na de certificeringsaudit aan alle belangrijke criteria van de norm blijft voldoen, voeren wij jaarlijks controle-audits uit. Dit biedt deskundige ondersteuning voor de voortdurende verbetering van uw managementsysteem en bedrijfsprocessen.

Het certificaat is maximaal drie jaar geldig. De hercertificering wordt tijdig vóór het verstrijken van de geldigheidsduur uitgevoerd om te garanderen dat aan de toepasselijke normvereisten wordt voldaan. Wanneer hieraan is voldaan, wordt een nieuw certificaat afgegeven.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost ISO 37301-certificering?

De kosten van ISO 37301-certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren. Zo speelt het bijvoorbeeld een belangrijke rol of er al een gecertificeerd managementsysteem bestaat. Daarnaast zijn de omvang van uw bedrijf en de complexiteit van de compliance-eisen van invloed op de duur van de audit en dus op de prijs. Wij maken graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf of organisatie.

Business2.png
Loading...

Waarom DQS de perfecte partner is voor uw ISO 37301-certificering

  • Wereldwijd netwerk van hooggekwalificeerde auditors
  • Zeer oplossingsgericht en klantgericht
  • Hoog niveau van expertise in alle sectoren
  • Offertes en diensten op maat van de behoeften van uw bedrijf
Loading...

Een offerte aanvragen

Uw lokale contactpersoon

Wij geven u graag een individuele offerte voor ISO 37301-certificering.