Hệ thống quản lý năng lượng hiện là tiêu chuẩn ở nhiều công ty. Điều này là chính xác và quan trọng, bởi vì những lợi ích cho ví và môi trường là hữu hình. Tuy nhiên, điều này cũng đúng đối với một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất: nước. Chứng nhận ISO 46001 mới hiện được thiết kế để cho phép các tổ chức sử dụng hệ thống quản lý để tăng hiệu quả sử dụng nước.

Áp lực dân số gia tăng và tác động của biến đổi khí hậu đang khiến nhu cầu nước ở nhiều nơi tăng mạnh. Nhu cầu ngày càng tăng không chỉ gây áp lực lên giá cả và xã hội. Nó cũng có tác động đáng kể đến nền kinh tế địa phương. Sự khan hiếm nước đã và đang đe dọa sự tồn tại của một số lĩnh vực kinh doanh ở một số quốc gia.

Tiêu chuẩn ISO 46001 cho phép các công ty điều chỉnh hệ thống quản lý hiệu quả sử dụng nước (WEMS) với tiêu chuẩn quốc tế và đã được chứng nhận. Mục đích của tiêu chuẩn là xác định các yêu cầu đối với WEMS và cung cấp hướng dẫn hiệu quả và linh hoạt về cách thực hiện và duy trì hệ thống quản lý hiệu quả sử dụng nước trong các công ty. Sự ra đời của một WEMS như vậy sẽ dẫn đến việc sử dụng nước hiệu quả và bền vững.

ISO 46001: Nội dung và cấu trúc của tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn ISO 46001 mô tả quy trình trong bảy phần. Điều này được trình bày dưới đây:

  • Phần 4 bắt đầu bằng cách giải thích tầm quan trọng của việc điều chỉnh WEMS với bối cảnh của tổ chức. Bước đầu tiên này có tác động lớn đến WEMS, phạm vi và giới hạn của nó.
  • Phần 5 chỉ ra ảnh hưởng của hành vi lãnh đạo đối với hệ thống quản lý, những bên liên quan nào cần phải tham gia và những gì cần được xem xét khi phát triển chiến lược WEMS.
  • Phần 6 liên quan đến việc lập kế hoạch. Ở đây, các rủi ro và cơ hội của WEMS phải được xác định để có thể đưa ra các quyết định có cơ sở trên cơ sở này liên quan đến các mục tiêu, việc thực hiện, xử lý dữ liệu, v.v., cũng như các yêu cầu tuân thủ.
  • Phần 7 liệt kê các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho một WEMS hoạt động. Điều này liên quan đến các khoản đầu tư vào việc thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến WEMS. Ngoài ra, nhân viên cần được đào tạo về năng lực và nhận thức. Cần phải đưa ra các quyết định về phạm vi giao tiếp và tài liệu, cập nhật và kiểm soát thông tin thu thập được.
  • Phần thứ 8 mô tả cách thức thực hiện các quá trình và biện pháp đã xác định phù hợp với ISO 46001.
  • Phần thứ 9 bao gồm đánh giá kết quả thực hiện. Tại đây, thông tin được cung cấp về giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá dữ liệu. Hoạt động của WEMS cần được giám sát trong các cuộc đánh giá nội bộ và bởi ban giám đốc.
  • Phần 10 giải thích cách xử lý các sai lệch để đạt được sự cải tiến liên tục WEMS từ chúng.

Điều này dẫn đến một chu kỳ, được thể hiện ở dạng đơn giản trong hình minh họa sau:

 

ENGGrafik_plan_do_act_check-Kopie_Grafik.jpg

Chứng nhận ISO 46001 hướng đến đối tượng nào?

Việc thực hiện tiêu chuẩn này rất hữu ích cho tất cả các công ty và tổ chức tiêu thụ nhiều hơn một lượng nước nhỏ. Trung bình ở Châu Âu, kinh doanh và công nghiệp chiếm 52% tổng lượng nước tiêu thụ. Các số liệu cho thấy - cần phải có hành động đặc biệt là trong các lĩnh vực này của nền kinh tế.

Tại sao việc triển khai ISO 46001 trong thực tế lại hữu ích?

Chứng nhận ISO 46001 về hệ thống quản lý hiệu quả sử dụng nước đảm bảo một hệ thống chức năng và đầy tham vọng đằng sau WEMS. Việc áp dụng tiêu chuẩn một cách nhất quán đảm bảo rằng các khía cạnh sau được tính đến:

  • Đáp ứng trách nhiệm xã hội và doanh nghiệp đối với việc sử dụng nước bền vững
  • Xác định các rủi ro và cơ hội trong lĩnh vực tiêu thụ nước, kiểm soát chúng, liên tục tối ưu hóa chúng và do đó cải thiện cân bằng nước
  • Đảm bảo rằng WEMS được điều chỉnh cho phù hợp với từng công ty cụ thể và bao gồm tất cả các điểm quan trọng
Tác giả
Constanze Illner

Constanze Illner (cô ấy) là Cán bộ Nghiên cứu và Truyền thông trong lĩnh vực bền vững và an toàn thực phẩm. Ở vị trí này, cô ấy theo dõi tất cả những phát triển quan trọng  và thông báo cho nhóm khách hàng của chúng tôi trong một bản tin hàng tháng. Cô cũng điều hành hội nghị Sustainability Heroes hàng năm.

Loading...

Các bài báo và sự kiện có liên quan

Có thể bạn cũng quan tâm tới điều này

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 14001:2015

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt