IFS denetimleri artık kısmen uzaktan da gerçekleştirilebilir. IFS Broker denetimleri tamamen uzaktan bile gerçekleştirilebilir. Bu yeni düzenleme, COVID-19 pandemisinin nasıl geliştiğinden bağımsız olarak geçerlidir. Aşağıda sizler için yeni IFS düzenlemelerini sunuyoruz.

Arka plan

COVID-19 pandemisi patlak verdiğinde, seyahat kısıtlamaları nedeniyle birçok IFS sertifikasyon denetimi yapılamadı. Sertifikasyon kuralları izin vermediği için uzaktan denetim yapmak bir seçenek değildi. IFS daha sonra yeni, isteğe bağlı bir prosedür geliştirdi: Uzaktan Gözetim Kontrolü. Ancak, Uzaktan Gözetim Kontrolü, akredite bir sertifika ile sonuçlanamadı. Ancak, bu tam olarak birçok sahanın ihtiyaç duyduğu şeydi.

Ardından, Haziran 2020'de, uzaktan denetimler açısından artık daha iyi ve kalıcı bir çözüm sağlayan GFSI spesifikasyonları uyarlandı. Bu bağlamda, IFS'in neden yalnızca şimdi uzaktan denetimleri kabul edeceği ortaya çıkıyor.

IFS Broker standardı için uzaktan denetimler

Uzaktan denetlenebilen ilk standart IFS Broker'dır. IFS Broker standardına göre sertifikalandırılmış sahalar uzaktan denetim talep edebilir. Uzaktan denetim, yıllık yerinde denetimin yerini alır. IFS Broker denetiminin uzaktan gerçekleştirilmesi zorunlu değildir ve tesis ile belgelendirme kuruluşu arasındaki anlaşma ile gerçekleştirilebilir. Uzaktan denetim seçeneği yalnızca duyurulan denetimler için geçerlidir ve ideal olarak son gözetim denetimini veya ilk denetimi gerçekleştiren denetçi tarafından gerçekleştirilir.

Uzaktan denetim alanında öncü olan DQS, artık IFS Broker Standardına göre uzaktan denetimler yapmaya hazır.

Diğer IFS standartları için split (bölünmüş) denetimler

Diğer IFS standartları (IFS Food, IFS PACsecure, IFS HPC, IFS Logistics, ...) daha çok iyi üretim uygulamalarına odaklandığından, sertifika denetimlerinin tamamen uzaktan yapılması mümkün olmayacaktır. Denetçilerin yine de sahayı yerinde ziyaret etmeleri gerekecektir. Bununla birlikte, IFS, toplam denetim süresinin yalnızca bir kısmının sahada harcandığı bir bölünmüş denetim olasılığını değerlendirmektedir. Diğer kısım ise uzaktan denetim metodu ile gerçekleştirilir.

BRCGS ve FSSC 22000'den farklı olarak IFS, uzaktan denetime başlamadan önce denetimin yerinde yapılacak kısmının tamamlanmasını gerektirir. Bu, denetçinin şirketin ürünleri, süreçleri ve tesisleri hakkında daha iyi bir genel bakış elde etmesini sağlar.

Yine, bölünmüş denetimin isteğe bağlı olduğunu ve denetlenecek saha ile belgelendirme kuruluşu arasında kararlaştırılması gerektiği vurgulanmalıdır. Belgelendirme kuruluşu, denetimin bir bölümünün uzaktan yürütülmesinin denetimin etkinliği açısından bir risk oluşturup oluşturmadığını değerlendirmelidir. Yalnızca olumlu bir risk değerlendirmesine sahip sahalar bölünmüş denetim yöntemi ile denetlenmelidir.

IFS Split (Bölünmüş) Denetimleri Nasıl İşler

IFS Bölünmüş Denetimin yerinde yapılan kısmı haberli veya habersiz yapılabilir. Habersiz versiyonu, kuruluşlara, her üçüncü IFS denetiminin habersiz olması gerektiği şeklindeki GFSI şartına uyma fırsatı verir.

Denetimin sahada gerçekleşecek olan kısmı için, yalnızca üretimde ve ilgili alanlarda sorunsuz operasyonlar ve yasal düzenlemelere ve müşteri gereksinimlerine uyum sağlamaktan sorumlu çalışanların bulunması gerekir. IFS bölünmüş denetiminin sonraki uzaktan gerçekleştirilecek bölümünde, değerlendirme sırasında yerinde olmayan ilgili çalışanlarla görüşmelerin yapılması için randevular alınır.

Yerinde denetim, uzaktan yapılan kısım ile tamamlanır. Bu, daha fazla belgelenmiş bilgilerin gözden geçirilmesini ve belgelerin ve kayıtların kapsamlı bir şekilde çapraz kontrolünü içerir.

Denetimin uzaktan yapılacak olan kısmı, yerinde gerçekleştirilen saha denetiminden sonraki 14 gün içinde gerçekleştirilmelidir. Belgelendirme kuruluşu ve denetlenen şirket, denetçinin hala görüşmeye ihtiyaç duyduğu tüm çalışanların veya yönetim üyelerinin uygun olması için karşılıklı olarak uygun bir tarih belirlemelidir.

IFS Split (Bölünmüş) denetiminin planlanması ve hazırlanması

Bir IFS Split (Bölünmüş) Denetimi planlamak için aşağıdaki adımları atmanız gerekir:

  • IFS Bölünmüş Denetimi planlayan şirketler, IFS Bölünmüş Denetimine dayalı bir sertifikanın kabul edilip edilmeyeceğini müşterileriyle önceden netleştirmelidir.
  • Ardından, belgelendirilecek şirket ve belgelendirme kuruluşu, bir IFS Bölünmüş Denetiminin teknik olarak mümkün olup olmadığını belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapmalıdır.
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) değerlendirme sürecinde kullanılması, şirket ile belgelendirme kuruluşu arasında yazılı bir anlaşma yapılmasını gerektirir.
  • Belgelendirilecek şirket, ilgili tüm belge ve kayıtların dijital olarak erişilebilir olmasını sağlamalıdır.
  • Hangi gereksinimlerin tam olarak yerinde değerlendirildiğini ve hangilerinin tamamen veya kısmen uzaktan değerlendirilebileceğini öğrenin. Her Standart ve Küresel Piyasalar Programı Kontrol Listesinde IFS, şirketlere ve denetçilere bir IFS Bölünmüş Denetimi yürütmek için açık yönergeler verir. Kontrol listelerini buradan indirebilirsiniz.
  • IFS Bölünmüş Denetimi tamamlandıktan sonra, belgelendirme kuruluşu IFS denetim raporuna ve IFS sertifikasına şu cümleyi ekler: "Değerlendirmenin bir kısmı BİT - Bölünmüş Değerlendirme (Split Audit) kullanılarak yapılmıştır". Bu, müşterilere, distribütörlere ve diğer paydaşlara karşı şeffaflığı artırır.
Yazar
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert Sürdürülebilirlik Hizmetleri Küresel Direktörüdür. Bu görevde, DQS'in tüm ÇSY hizmet portföyünden sorumludur. İlgi alanları arasında sürdürülebilir satın alma, insan hakları durum tespiti ve ÇSY denetimleri yer almaktadır.

Loading...