Važan standard za proizvođače sirovina u kozmetičkoj industriji

Sa EFfCI GMP sertifikatom, proizvođači sirovina za kozmetičju industriju pokazuju usaglašenost sa dobrom proizvođačkom praksom. Ovo obezbeđuje visoku bezbednost i kvalitet sirovina i stvara visoko poverenje među njihovim kupcima.

Obezbeđen kvalitet sirovina

Pristup zasnovan na riziku

Dopunjuje ISO 9001

Povećano poverenje među kupcima

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EFfCI GMP sertifikat – Dokaz usaglašenosti sa dobrom proizvođačkom praksom u kozmetičkoj industriji

EFfCI GMP standard je razvila Evropska federacija proizvođača kozmetičkih sirovina (EFfCI) kako bi se poboljšala sigurnost i kvalitet kozmetičkih proizvoda. Time je udruženje odgovorilo na povećane zahteve kupaca i krajnjih korisnika.

Srž EFfCI GMP sertifikacije je usaglašenost sa dobrom proizvođačkom praksom (GHP) u proizvodnji sirovina za kozmetičke proizvode. Standard pokriva i kvalitet upotrebljenih sirovina i bezbednost i kvalitet proizvodnih procesa.
EFfCI GMP standard je prvi put objavljen 2005. Sada je dostupan u svojoj četvrtoj verziji, koja je zasnovana na ISO 9001.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Za koje kompanije je značajna sertifikacija prema EFfCI GMP?

Ciljna grupa standarda su sva preduzeća koja proizvode ili isporučuju sirovine za kozmetičku industriju.

Mehrwert
Loading...

EFfCI GMP kao proširenje standarda ISO 9001:2015

Kompanije čije je upravljanje kvalitetom već sertifikovano prema ISO 9001 i koje proizvode ili isporučuju sirovine za kozmetičku industriju mogu dodatno i dobrovoljno biti sertifikovane prema EFfCI GMP. Smernice su zasnovane na strukturi ISO 9001, a važeći ISO 9001 sertifikat je preduslov za EFfCI GMP sertifikat. Kada se radi kombinovana provera ISO 9001 i EFfCI GMP, rezultuje kraće trajanje provere.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Ko je EFfCI?

Akronim EFfCI je skraćenica za „Evropska federacija za kozmetičku industriju“. Ovo je evropsko industrijsko udruženje osnovano 2000. godine da zastupa interese proizvođača kozmetičkih proizvoda u EU.

Business28.png
Loading...

Šta je EFfCI GMP proces sertifikacije?

U prvom koraku sa nama razgovarate o vašoj kompaniji, vašim ličnim ciljevima i ciljevima EFfCI GMP sertifikata. Na osnovu ovih razgovora, dobićete individualnu ponudu prilagođenu potrebama vaše kompanije ili organizacije.

Ovi koraci pripremaju stvarnu proveru. Planiranje projekta može biti korisno za veće projekte, na primer, za planiranje rasporeda i izvođenje provera za pojedinačne lokacije ili odeljenja. Prethodna provera vam daje priliku da unapred identifikujete prednosti i oblasti za poboljšanje vašeg sistema.

Sertifikaciona provera počinje analizom vašeg sistema. Ovo omogućava vašem DQS auditoru da utvrdi da li je vaš sistem upravljanja spreman za sertifikaciju. U sledećem koraku, vaš DQS auditor procenjuje efikasnost procesa upravljanja na licu mesta. Rezultati se predstavljaju na završnom sastanku. Ukoliko je potrebno, definišu se akcioni planovi.

Rezultate provere ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Ako su ispunjeni svi zahtevi EFfCI GMP standarda, dobićete međunarodno priznati DQS sertifikat sa periodom važenja od tri godine.

Da bi se održao EFfCI GMP sertifikat, ključne komponente vašeg sistema se auditiraju godišnje na licu mesta. Ovo osigurava kontinuirano poboljšanje i stalnu efikasnost vašeg sistema.

EFfCI GMP sertifikat ističe najkasnije tri godine. Ponovna sertifikacija se sprovodi blagovremeno pre isteka da bi se obezbedila usaglašenost sa zahtevima. Nakon resertifikacione provere, izdaje se novi sertifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta EFfCI GMP sertifikat?

Cena EFfCI GMP sertifikacije zavisi, između ostalog, od veličine vaše kompanije i složenosti njenih procesa. Biće nam zadovoljstvo da Vam napravimo individualnu ponudu za Vašu kompaniju bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Zašto kompanije treba da dobiju sertifikat za EFfCI GMP sa DQS-om?

  • Sve važne provere za sertifikaciju u kozmetičkom sektoru iz jednog izvora
  • Visok nivo stručnosti i iskustva u kozmetičkoj industriji
  • Lični kontakti sa snažnom orijentacijom na kupca
  • Stručna podrška, takođe van provere
Contact-Africa-man-shutterstock_1752386525.jpg
Loading...

Pošaljite upit

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam zadovoljstvo da vam pružimo prilagođenu ponudu za EFfCI GMP sertifikat.