Ważny standard dla producentów surowców w przemyśle kosmetycznym

Producenci surowców do produkcji kosmetyków i produktów kosmetycznych, posiadający certyfikat EFfCI GMP, wykazują zgodność z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej. Zapewnia to wysokie bezpieczeństwo i jakość surowców oraz wzbudza duże zaufanie wśród klientów.

Zapewniona jakość surowców

Podejście oparte na ryzyku

Uzupełnia ISO 9001

Większe zaufanie wśród klientów

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Certyfikacja EFfCI GMP - potwierdzona zgodność z dobrą praktyką produkcyjną dla surowców kosmetycznych

Standard EFfCI GMP został opracowany przez Europejską Federację Producentów Surowców Kosmetycznych (EFfCI) w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości produktów kosmetycznych. W ten sposób stowarzyszenie zareagowało na rosnące wymagania klientów i użytkowników końcowych.

Istotą certyfikacji EFfCI GMP jest zgodność z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej (GHP) w produkcji surowców do wyrobów kosmetycznych. Standard ten obejmuje zarówno jakość stosowanych surowców, jak i bezpieczeństwo oraz jakość procesów produkcyjnych.
Standard GMP EFfCI został opublikowany po raz pierwszy w 2005 roku. Obecnie dostępna jest jego czwarta wersja, która oparta jest na normie ISO 9001.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Zielgruppe
Loading...

Dla jakich firm certyfikacja wg EFfCI GMP jest dobrym pomysłem?

Grupą docelową standardu są wszystkie firmy, które produkują lub dostarczają surowce do produkcji kosmetyków.

Mehrwert
Loading...

EFfCI GMP jako rozszerzenie normy ISO 9001:2015

Firmy, których zarządzanie jakością zostało już certyfikowane wg ISO 9001 i które produkują lub dostarczają surowce dla przemysłu kosmetycznego, mogą dodatkowo i dobrowolnie poddać się certyfikacji wg EFfCI GMP. Wytyczne oparte są na strukturze normy ISO 9001, a warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikatu EFfCI GMP jest posiadanie ważnego certyfikatu ISO 9001. W przypadku łączenia audytów w zakresie ISO 9001 i EFfCI GMP, efektem synergii jest skrócenie czasu trwania audytu.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Kim jest EFfCI?

Skrót EFfCI oznacza "European Federation for Cosmetic Ingredients" (Europejska Federacja Składników Kosmetycznych). Jest to europejskie stowarzyszenie branżowe założone w 2000 roku w celu reprezentowania interesów producentów składników kosmetycznych w UE.

Business28.png
Loading...

Jak wygląda proces certyfikacji GMP przez EFfCI?

W pierwszym etapie omawiamy z Państwem Państwa firmę, cele osobiste oraz cele związane z certyfikacją EFfCI GMP. Na podstawie tych rozmów otrzymają Państwo indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb Państwa firmy lub organizacji.

Te kroki przygotowują do właściwego auditu. Planowanie projektu może być przydatne w przypadku większych projektów, na przykład do planowania harmonogramów i przeprowadzania audytów dla poszczególnych lokalizacji lub działów. Audyt wstępny daje możliwość wcześniejszego zidentyfikowania mocnych stron i obszarów wymagających poprawy w systemie.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy Państwa systemu. Pozwala to audytorowi DQS określić, czy Państwa system zarządzania jest gotowy do certyfikacji. W kolejnym kroku auditor DQS ocenia skuteczność procesów zarządzania w zakładzie. Wyniki przedstawiane są na spotkaniu końcowym. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

Wyniki audytu są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Jeśli wszystkie wymagania standardu EFfCI GMP zostaną spełnione, otrzymają Państwo uznawany na całym świecie certyfikat DQS z trzyletnim okresem ważności.

Aby utrzymać certyfikat EFfCI GMP, kluczowe elementy Państwa systemu są corocznie audytowane na miejscu. Zapewnia to ciągłe doskonalenie i stałą skuteczność systemu.

Certyfikat EFfCI GMP traci ważność najpóźniej po trzech latach. Ponowna certyfikacja jest przeprowadzana w odpowiednim czasie przed wygaśnięciem certyfikatu, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymaganiami. Po spełnieniu tych wymagań wydawany jest nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja EFfCI GMP?

Koszt certyfikacji EFfCI GMP zależy m.in. od wielkości Państwa firmy i złożoności procesów. Chętnie i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego firmy powinny poddać się certyfikacji EFfCI GMP z DQS?

  • Wszystkie ważne audyty dla certyfikacji w sektorze kosmetycznym z jednego źródła
  • Wysoki poziom wiedzy i doświadczenia w branży kosmetycznej
  • Osobiste kontakty z silną orientacją na klienta
  • Profesjonalne wsparcie, również poza audytem
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację EFfCI GMP.