Важен стандарт за производителите на суровини в козметичната индустрия

Със сертификата EFfCI GMP производителите на суровини за козметични и свързани с тях продукти демонстрират съответствие с добрите производствени практики. Това гарантира висока безопасност и качество на суровините и създава високо доверие сред техните клиенти.

Гарантирано качество на суровините

Подход, основан на риска

Допълва ISO 9001

Повишено доверие сред клиентите

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Сертификат EFfCI GMP - Доказано съответствие с добрата производствена практика за козметични суровини

Стандартът EFfCI GMP е разработен от Европейската федерация на производителите на козметични суровини (EFfCI) с цел повишаване на безопасността и качеството на козметичните продукти. По този начин асоциацията отговори на повишените изисквания на клиентите и крайните потребители.

В основата на сертифицирането на EFfCI GMP е спазването на добрата производствена практика (GMP) при производството на суровини за козметични продукти. Стандартът обхваща както качеството на използваните суровини, така и безопасността и качеството на производствените процеси.
Стандартът EFfCI GMP е публикуван за първи път през 2005 г. Сега той е наличен в четвъртата си версия, която се основава на ISO 9001.

Вижте повече
Вижте по-малко
Zielgruppe
Loading...

За кои компании сертификацията по EFfCI GMP е добра идея?

Целевата група на стандарта са всички компании, които произвеждат или доставят суровини за производството на козметика.

Mehrwert
Loading...

EFfCI GMP като разширение на ISO 9001:2015

Компаниите, чието управление на качеството вече е сертифицирано съгласно ISO 9001 и които произвеждат или доставят суровини за козметичната индустрия, могат допълнително и доброволно да се сертифицират съгласно EFfCI GMP. Насоките се основават на структурата на ISO 9001, а валидният сертификат по ISO 9001 е предварително условие за сертифициране по EFfCI GMP. Когато се комбинират одити по ISO 9001 и EFfCI GMP, синергията води до по-кратка продължителност на одита.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Какво е EFfCI?

Съкращението EFfCI означава "Европейска федерация за козметични съставки". Това е европейска индустриална асоциация, основана през 2000 г., с цел да представлява интересите на производителите на козметични съставки в ЕС.

Business28.png
Loading...

Какъв е процесът на сертифициране по EFfCI GMP?

На първата стъпка обсъждате с нас Lашата компания, личните Lи цели и целите на сертифицирането по EFfCI GMP. Въз основа на тези обсъждания ще получите индивидуална оферта, съобразена с нуждите на Вашата компания или организация.

Тези стъпки подготвят действителния одит. Планирането на проекта може да бъде полезно за по-големи проекти, например за планиране на графиците и извършването на одити за отделни локации или отдели. Предварителният одит Ви дава възможност предварително да идентифицирате силните страни и областите за подобрение във Вашата система.

Сертификационният одит започва с анализ на Вашата система. Това дава възможност на Вашия одитор от DQS да определи дали Вашата система за управление е готова за сертификация. На следващия етап Вашият одитор от DQS оценява ефективността на процесите на управление на място. Резултатите се представят на заключителна среща. Ако е необходимо, се договарят планове за коригиращи действия.

Резултатите от одита се оценяват от независимия сертификационен борд на DQS. Ако всички изисквания на стандарта EFfCI GMP са изпълнени, ще получите международно признат сертификат на DQS със срок на валидност три години.

За да поддържате сертификата EFfCI GMP, ключовите компоненти на Вашата система се одитират ежегодно на място. Това гарантира непрекъснато подобряване и постоянна ефективност на Вашата система.

Срокът на валидност на сертификата EFfCI GMP е три години. Ресертификацията се извършва своевременно преди изтичането на срока, за да се гарантира непрекъснато съответствие с изискванията. При спазване на изискванията се издава нов сертификат.

Banking13.png
Loading...

Колко струва сертифицирането по EFfCI GMP?

Разходите за сертифициране на EFfCI GMP зависят, наред с други неща, от размера на Вашата компания и сложността на процесите. Ще се радваме да Ви изготвим индивидуална необвързваща оферта.

Business2.png
Loading...

Защо компаниите трябва да се сертифицират по EFfCI GMP от DQS?

  • Всички важни одити за сертифициране в козметичния сектор от един източник
  • Високо ниво на експертни познания и опит в козметичната индустрия
  • Лични контакти със силна ориентация към клиента
  • Професионална подкрепа, също и извън одита
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: Евгения Димитрова

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за сертифициране EFfCI GMP.