Viktig standard för tillverkare av råvaror inom kosmetikaindustrin.

Med en EFfCI GMP-certifiering visar tillverkare av råvaror för kosmetika och kosmetikarelaterade produkter att de följer god tillverkningspraxis. Detta garanterar hög säkerhet och kvalitet på råvarorna och skapar stort förtroende hos deras kunder.

Garanterad kvalitet på råvaror

Riskbaserat tillvägagångssätt

Kompletterar ISO 9001

Ökat förtroende hos kunderna

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EFfCI GMP-certifiering - visar att god tillverkningspraxis för kosmetiska råvaror följs.

EFfCI:s GMP-standard utvecklades av European Federation of Cosmetic Ingredient Raw Materials Manufacturers (EFfCI) för att förbättra kosmetiska produkters säkerhet och kvalitet. Därmed svarade föreningen på de ökade kraven från kunder och slutanvändare.

Kärnan i EFfCI:s GMP-certifiering är efterlevnad av god tillverkningspraxis (GHP) vid produktion av råvaror för kosmetiska produkter. Standarden omfattar både kvaliteten på de råvaror som används och säkerheten och kvaliteten på tillverkningsprocesserna.
EFfCI:s GMP-standard publicerades första gången 2005. Den finns nu i sin fjärde version, som bygger på ISO 9001.

Show more
Show less
Zielgruppe
Loading...

För vilka företag är certifiering enligt EFfCI GMP en bra idé?

Målgruppen för standarden är alla företag som tillverkar eller levererar råvaror för tillverkning av kosmetika.

Mehrwert
Loading...

EFfCI GMP som en utvidgning av ISO 9001:2015

Företag vars kvalitetsledning redan har certifierats enligt ISO 9001 och som tillverkar eller levererar råvaror till kosmetikaindustrin kan dessutom frivilligt certifieras enligt EFfCI GMP. Riktlinjerna bygger på strukturen i ISO 9001, och ett giltigt ISO 9001-certifikat är en förutsättning för EFfCI GMP-certifiering. När revisioner för ISO 9001 och EFfCI GMP kombineras resulterar synergierna i en kortare revisionstid.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Vem är EFfCI?

Akronymen EFfCI står för "European Federation for Cosmetic Ingredients". Detta är en europeisk branschorganisation som grundades år 2000 för att företräda intressena hos tillverkare av kosmetiska ingredienser i EU.

Business28.png
Loading...

Vad är EFfCI:s process för certifiering av god tillverkningssed?

I det första steget diskuterar du ditt företag, dina personliga mål och målen för en EFfCI GMP-certifiering med oss. På grundval av dessa diskussioner får du ett individuellt erbjudande som är skräddarsytt för ditt företags eller din organisations behov.

Dessa steg förbereder den faktiska revisionen. Projektplanering kan vara användbart för större projekt, till exempel för att planera tidsplaner och genomförandet av revisioner för enskilda platser eller avdelningar. Förrevisionen ger dig möjlighet att i förväg identifiera styrkor och förbättringsområden i ditt system.

Certifieringsrevisionen inleds med en analys av ditt system. Detta gör det möjligt för din DQS-revisor att avgöra om ditt ledningssystem är redo för certifiering. I nästa steg bedömer din DQS-revisor effektiviteten hos ledningsprocesserna på plats. Resultaten presenteras vid ett slutmöte. Vid behov kommer man överens om åtgärdsplaner.

Revisionsresultaten utvärderas av DQS:s oberoende certifieringsnämnd. Om alla krav i EFfCI GMP-standarden är uppfyllda får du ett internationellt erkänt DQS-certifikat med en giltighetstid på tre år.

För att upprätthålla EFfCI GMP-certifikatet granskas nyckelkomponenterna i ditt system årligen på plats. Detta säkerställer att ditt system kontinuerligt förbättras och är fortsatt effektivt.

EFfCI GMP-certifikatet upphör att gälla senast efter tre år. En omcertifiering utförs i god tid innan det upphör att gälla för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med kraven. Om kraven uppfylls utfärdas ett nytt certifikat.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar EFfCI:s GMP-certifiering?

Kostnaden för EFfCI GMP-certifiering beror bland annat på företagets storlek och hur komplexa processerna är. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag utan att det innebär några förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför ska företag låta sig certifieras enligt EFfCI GMP av DQS?

  • Alla viktiga revisioner för certifieringar inom kosmetikasektorn från en enda källa.
  • Hög kompetens och erfarenhet inom kosmetikaindustrin.
  • Personliga kontakter med stark kundorientering
  • Professionellt stöd, även efter revisionen
Contact-Africa-man-shutterstock_1752386525.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontakt

Vi ger dig gärna en skräddarsydd offert för EFfCI GMP-certifiering.