Důležitý standard pro výrobce surovin v kosmetickém průmyslu

Certifikací EFfCI GMP prokazují výrobci surovin pro kosmetiku a kosmetické výrobky soulad se správnou výrobní praxí. Tím je zajištěna vysoká bezpečnost a kvalita surovin a vytváří se vysoká důvěra jejich zákazníků.

Zajištěná kvalita surovin

Přístup založený na riziku

Doplňuje normu ISO 9001

Zvýšená důvěra zákazníků

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Certifikace EFfCI GMP - prokazatelný soulad se správnou výrobní praxí pro kosmetické suroviny

Normu EFfCI GMP vyvinula Evropská federace výrobců kosmetických surovin (EFfCI) s cílem zvýšit bezpečnost a kvalitu kosmetických výrobků. Sdružení tak reagovalo na zvýšené požadavky zákazníků a koncových uživatelů.

Základem certifikace EFfCI GMP je dodržování správné výrobní praxe (GHP) při výrobě surovin pro kosmetické výrobky. Norma se vztahuje jak na kvalitu používaných surovin, tak na bezpečnost a kvalitu výrobních procesů.Standard EFfCI GMP byl poprvé zveřejněn v roce 2005. Nyní je k dispozici její čtvrtá verze, která vychází z normy ISO 9001.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Zielgruppe
Loading...

Pro které společnosti je certifikace podle normy EFfCI GMP dobrým nápadem?

Cílovou skupinou normy jsou všechny společnosti, které vyrábějí nebo dodávají suroviny pro výrobu kosmetiky.

Mehrwert
Loading...

EFfCI GMP jako rozšíření normy ISO 9001:2015

Společnosti, jejichž řízení kvality již bylo certifikováno podle ISO 9001 a které vyrábějí nebo dodávají suroviny pro kosmetický průmysl, se mohou dodatečně a dobrovolně certifikovat podle EFfCI GMP. Směrnice vycházejí ze struktury normy ISO 9001 a platný certifikát ISO 9001 je předpokladem pro certifikaci EFfCI GMP. Při kombinaci auditů ISO 9001 a EFfCI GMP dochází díky synergii k celkovému zkrácení doby trvání auditu.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Kdo je EFfCI?

Zkratka EFfCI znamená "Evropská federace pro kosmetické přísady". Jedná se o evropské průmyslové sdružení založené v roce 2000, které zastupuje zájmy výrobců kosmetických přísad v EU.

Business28.png
Loading...

Jaký je proces certifikace správné výrobní praxe EFfCI?

V prvním kroku s námi proberete svou společnost, své osobní cíle a cíle certifikace EFfCI GMP. Na základě těchto jednání obdržíte individuální nabídku přizpůsobenou potřebám vaší společnosti nebo organizace.

Tyto kroky připravují vlastní audit. Plánování projektu může být užitečné u větších projektů, například pro plánování harmonogramů a provádění auditů pro jednotlivá pracoviště nebo oddělení. Předaudit vám dává příležitost předem identifikovat silné stránky a oblasti, které je třeba ve vašem systému zlepšit.

Certifikační audit začíná analýzou vašeho systému. Ta umožňuje auditorovi DQS určit, zda je váš systém řízení připraven k certifikaci. V dalším kroku váš auditor DQS posoudí účinnost procesů řízení na místě. Výsledky jsou prezentovány na závěrečném setkání. V případě potřeby jsou dohodnuty akční plány.

Výsledky auditu vyhodnocuje nezávislá certifikační komise DQS. Pokud jsou splněny všechny požadavky standardu EFfCI GMP, obdržíte mezinárodně uznávaný certifikát DQS s tříletou platností.

Pro udržení certifikátu EFfCI GMP jsou klíčové součásti vašeho systému každoročně auditovány na místě. Tím je zajištěno neustálé zlepšování a trvalá účinnost vašeho systému.

Platnost certifikátu EFfCI GMP končí nejpozději po třech letech. V dostatečném předstihu před vypršením platnosti se provádí recertifikace, aby se zajistilo trvalé dodržování požadavků. Po splnění požadavků je vydán nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace EFfCI GMP?

Náklady na certifikaci EFfCI GMP závisí mimo jiné na velikosti vaší společnosti a složitosti jejích procesů. Rádi vám nezávazně vypracujeme individuální nabídku pro vaši společnost.

Business2.png
Loading...

Proč by se společnosti měly nechat certifikovat podle EFfCI GMP u společnosti DQS?

  • Všechny důležité audity pro certifikaci v kosmetickém odvětví z jednoho zdroje
  • Vysoká úroveň odborných znalostí a zkušeností v kosmetickém průmyslu
  • Osobní kontakty se silnou orientací na zákazníka
  • Profesionální podpora i mimo rámec auditu
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme individuální nabídku na certifikaci EFfCI GMP.