Nezáleží na tom, či chcete mať systém hodnotenia na mieru pre svojich dodávateľov alebo len hodnotenie vlastných procesov, máme know-how a dlhoročné skúsenosti, ktoré vám pomôžu.

Two business men shaking hands
Loading...

Audity dodávateľov - väčšia istota vo vašom dodávateľskom reťazci

Dnešné konkurenčné organizácie musia pozorne sledovať aj svojich dodávateľov. Nástrojom na to sú dodávateľské audity ako ústredný prvok riadenia dodávateľov. Cieľom auditov dodávateľov: Implementácia podnikových smerníc a transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci - pre lepšiu budúcu životaschopnosť vašej organizácie.

Advising customer about ride-on mower
Loading...

Tajné audity

Viete, či vaše predajné miesta spoľahlivo dodržiavajú dohody? Či sú predpisy a opatrenia implementované zamestnancami alebo zúčastnenými tretími stranami? Riadna kontrola by mala byť možná bez väčšieho rozruchu: Mystery audit DQS vám poskytne informácie o tom, či sa vaše špecifikácie dodržiavajú alebo nie.