Без значение дали искате да имате индивидуално разработена система за оценка на вашите доставчици или просто оценка на Вашите собствени процеси, ние разполагаме с ноу-хау и дългогодишен опит, за да ви подкрепим.

Two business men shaking hands
Loading...

Одити на доставчици - повече сигурност във Вашата верига на доставки

Съвременните конкурентни организации трябва да следят отблизо и своите доставчици. Инструментът за това са одитите на доставчиците като централен компонент на управлението на доставчиците. Целта на одитите на доставчиците: Прилагане на корпоративни насоки и прозрачност по цялата верига на доставките - за по-добра бъдеща жизнеспособност на вашата организация.

Advising customer about ride-on mower
Loading...

Тайни одити

Знаете ли дали във Вашите точки за продажба надеждно се спазват споразуменията? Дали предписанията и мерките се изпълняват от служителите или от участващите трети страни? Правилната проверка трябва да е възможна без много шум: Тайният одит на DQS Ви дава информация за това дали Вашите правила се спазват или не.