Bez względu na to, czy chcesz mieć indywidualnie dostosowany system oceny dla swoich dostawców, czy tylko ocenę własnych procesów, dysponujemy wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, aby Ci pomóc.

Two business men shaking hands
Loading...

Audyty dostawców - większa pewność w łańcuchu dostaw

Dzisiejsze konkurencyjne organizacje muszą również uważnie obserwować swoich dostawców. Narzędziem do tego są audyty dostawców, stanowiące centralny element zarządzania dostawcami. Cel audytów dostawców: Wdrożenie wytycznych korporacyjnych i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw - dla lepszej przyszłej rentowności organizacji.

Advising customer about ride-on mower
Loading...

Audyty tajemniczego klienta

Czy wiesz, czy Twoje punkty sprzedaży rzetelnie wywiązują się z umów? Czy przepisy i środki są wdrażane przez pracowników lub zaangażowane strony trzecie? Właściwa kontrola powinna być możliwa bez większego zamieszania: Audyt tajemniczy DQS daje Państwu wiedzę, czy Państwa specyfikacje są przestrzegane, czy też nie.