Nezáleží na tom, zda chcete mít systém hodnocení na míru pro své dodavatele, nebo jen hodnocení vlastních procesů, máme know-how a dlouholeté zkušenosti, abychom vás podpořili.

Two business men shaking hands
Loading...

Audity dodavatelů - větší jistota ve vašem dodavatelském řetězci

Dnešní konkurenční organizace musí své dodavatele také pečlivě sledovat. Nástrojem k tomu jsou dodavatelské audity jako ústřední součást řízení dodavatelů. Cílem dodavatelských auditů: Cílem auditů dodavatelů je implementace podnikových směrnic a transparentnost v celém dodavatelském řetězci - pro lepší budoucí životaschopnost vaší organizace.

Advising customer about ride-on mower
Loading...

Tajné audity

Víte, zda vaše prodejní místa spolehlivě dodržují dohody? Zda jsou předpisy a opatření prováděny zaměstnanci nebo zúčastněnými třetími stranami? Řádná kontrola by měla být možná bez velkého rozruchu: Mystery audit DQS vám poskytne informace o tom, zda jsou vaše specifikace dodržovány.