Pracovná skupina bola založená v roku 1996 a dnes zastupuje všetkých hlavných výrobcov originálneho vybavenia (OEM) automobilov a národné združenia dodávateľov v USA, Indii a Európe (Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko). Nie všetci medzinárodní výrobcovia automobilov sú však členmi IATF, najmä v juhovýchodnej Ázii (napríklad v Japonsku, Južnej Kórei a Číne). S jednou výnimkou: Geely Group, do ktorej patrí aj Volvo.

Poslaním IATF je harmonizovať vnútroštátne zavedené metódy riadenia kvality a normy riadenia kvality s cieľom zlepšiť celkovú kvalitu výrobkov v automobilovom priemysle.

IATF je tiež vydavateľom technickej normy IATF 16949, ktorá stanovuje požiadavky na systém riadenia kvality pre sériovú výrobu a výrobu náhradných dielov v automobilovom priemysle. V roku 2016 IATF 16949 nadviazala na technickú špecifikáciu ISO/TS 16949, ktorá bola prvýkrát zverejnená v roku 1999 za účasti Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO). Okrem toho existujú tzv. pravidlá, ktoré obsahujú požiadavky na certifikačné orgány akreditované na vykonávanie certifikačných auditov podľa IATF 16949.

Aktuálnou cieľovou skupinou požiadaviek na kvalitu IATF je predovšetkým skupina medzinárodných a národných dodávateľov automobilového priemyslu, väčšinou tzv. dodávateľov 1. stupňa a dodávateľov 2. stupňa. Výrobcovia automobilov od nich spravidla požadujú dôkaz o ich spôsobilosti v oblasti kvality vo forme certifikátu IATF 16949.

Odbornosť a dôvera

Technická špecifikácia ISO/TS 16949 bola prvýkrát uverejnená v marci 1999. Jej cieľom bolo harmonizovať požiadavky automobilového priemyslu, ktoré sa dovtedy medzinárodne líšili. V roku 2000 bola spoločnosť DQS uznaná ako certifikačný orgán IATF a schválená nemeckým VDA-QMC (Centrum riadenia kvality Nemeckého združenia automobilového priemyslu). Odvtedy patríme medzi najskúsenejšie certifikačné spoločnosti pre automobilové normy na celom svete.

dqs-empfang-r-suehring
Loading...

Radi vám odpovieme na vaše otázky

Chcete sa dozvedieť viac o certifikácii podľa automobilovej normy IATF 16949? Zistite viac. Nezáväzne a bezplatne.

Autor
Ute Droege

Expertka DQS pre systémy manažérstva kvality, dlhoročná audítorka a skúsená školiteľka pre ISO 9001.

Loading...