Bezpečnosť a kvalita by mali byť na prvom mieste vo všetkých odvetviach, no v automobilovom priemysle je na ne kladený ešte väčší dôraz. Aby ste zabezpečili, že výrobné procesy sú v súlade s najvyššími štandardmi, je dôležité vybrať si certifikáciu podľa normy IATF 16949.

V tomto blogu sa pozrieme na to, čo certifikácia znamená, pre koho je určená a aké výhody môže priniesť firme.

Čo je certifikácia IATF 16949?

Medzinárodný štandard pre systémy riadenia kvality v automobilovom priemysle. Vyvinutý Medzinárodnou automobilovou úniou (International Automotive Task Force - IATF), tento štandard zdôrazňuje dôležitosť účinného riadenia kvality v celom dodávateľskom reťazci. IATF 16949 nahradil starší štandard ISO/TS 16949, pričom priniesol niekoľko vylepšení a aktualizácií.

Ak by vás zaujímali širšie podrobnosti, viac o certifikácii si prečítate na našom webe tu.

Pre koho je certifikácia určená?

Certifikácia IATF 16949 nie je určená len pre výrobcov automobilov. Je relevantná pre celý dodávateľský reťazec automobilového priemyslu vrátane výrobcov súčiastok, materiálov, zariadení a služieb.

Výhody certifikácie IATF 16949 pre vašu firmu:

Zlepšenie kvality výrobkov a procesov: certifikácia motivuje firmy k zavedeniu efektívnych systémov riadenia kvality, čo vedie k zlepšeniu kvality výrobkov a procesov.

Zníženie rizika výrobných chýb: štandard kladie dôraz na predchádzanie výrobným chybám a minimalizáciu rizika, čo môže viesť k zníženiu reklamácií a nákladov spojených s nimi.

Zvýšenie dôvery zákazníkov: certifikácia je dôkaz pre zákazníkov, že firma je zaviazaná k vysokým štandardom kvality. To môže otvoriť nové obchodné príležitosti.

Optimalizácia výrobných procesov: systémy riadenia kvality podľa IATF 16949 podporujú systematické hodnotenie a optimalizáciu výrobných procesov, čo vedie k zvýšenej efektivite.

Zlepšená kvalita, optimalizované procesy a dôvera zákazníkov sú len niektoré z výhod, ktoré môže firma získať prostredníctvom certifikácie IATF 16949. V DQS vám pomôžeme počas celého procesu jej získania.

Spolupracujte s DQS

Spoluprácou s DQS, ako s vašim renomovaným certifikačným orgánom, máte istotu, že prejdete certifikačným procesom a otvoríte si dvere na nové trhy. Napíšte nám a my vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.

Kontaktujte nás
Autor
Pavol Plevják

Riaditeľ a konateľ certifikačnej spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o. Zároveň je certifikačným audítorom treťou stranou pre normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde častokrát mohol nahliadnuť do toho, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality. Umožnilo mu to lepšie pochopiť, prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi. Automobilovému priemyslu sa naplno venoval už od ukončenia štúdia na vysokej škole, čo mu dovolilo nazbierať skúsenosti na pozíciách ako predstaviteľ pre kvalitu, realizácie školení a konzultácií, manažér pre vývoj až k certifikácií systémov manažérstva kvality.

Loading...