Získanie certifikácie IATF 16949 je zásadným míľnikom pre organizácie v automobilovom priemysle. Nie je to totiž len certifikát. Je to záväzok, pri ktorom sa spoločnosti hlásia k vysokej kvalite a neustálemu zlepšovaniu procesov výroby. Na ceste k certifikácii však môžu organizácie naraziť na rôzne výzvy.

V tomto blogu preskúmame päť hlavných výziev a riešení, ako ich jednoduchšie prekonať.

IATF 16949: 5 výziev, ktorým organizácie čelia počas celej cesty certifikácie, a ako ich prekonať

 

Získanie certifikácie IATF 16949 je zásadným míľnikom pre organizácie v automobilovom priemysle. Nie je to totiž len certifikát. Je to záväzok, pri ktorom sa spoločnosti hlásia k vysokej kvalite a neustálemu zlepšovaniu procesov výroby. Na ceste k certifikácii však môžu organizácie naraziť na rôzne výzvy.

 

V tomto blogu preskúmame päť hlavných výziev a riešení, ako ich jednoduchšie prekonať.

 

1. Pochopenie normy

IATF 16949 je veľmi komplexná a špecifická. Pre organizácie môže byť niekedy náročné úplne pochopiť jej požiadavky a potom ich naplniť. Pomôcť môže investícia do školení tímu. Odborníci alebo konzultanti špecializujúci sa na IATF 16949, ako sme napríklad my v DQS, vás prevedú zložitosťou normy.

 

2. Procesy dokumentovania

Jednou zo základných požiadaviek IATF 16949 je dôkladná procesná dokumentácia. A to, povedzme si úprimne, býva zdĺhavá prplačka s papiermi. Na zvládnutie tejto výzvy pravidelne kontrolujte a aktualizujte dokumenty, aby sa vám dokumentácia nehromadila, bola prehľadná a ostávala v súlade s požiadavkami.

 

3. Počítanie s rizikami

IATF 16949 kladie dôraz na to, aby sa spoločnosti zamýšľali nad možnými rizikami. Občas môže byť problém s ich identifikáciou a následným efektívnym zmiernením rizík. Kľúčom k prekonaniu tejto výzvy je vytvorenie dobre definovaného procesu riadenia rizík. Vyhodnocujte riziká pravidelne, zapájajte do procesu zamestnancov na všetkých úrovniach a používajte nástroje a metodiky riadenia rizík.

 

4. Správa dodávateľov

Pre mnohé organizácie je náročné zosúladiť svojich dodávateľov s požiadavkami normy. Ak to chcete vyriešiť, vytvorte jasnú komunikáciu so svojimi dodávateľmi. Nastavte si pravidlá, poskytnite im školenia pre IATF 16949 a vykonávajte pravidelné audity, aby ste zaistili, že aj ich služby sú v súlade s normami.

 

5. Kontinuálne zlepšovanie

Základom IATF 16949 je neustále zlepšovanie. Podporujte kultúru neustáleho vzdelávania vo vašej organizácii. Povzbudzujte zamestnancov, aby predkladali nápady na zlepšenie, sledujte pokrok a každý prekonaný úspech zaznamenajte a vyzdvihnite, aby váš tím ostal motivovaný.

 

Certifikácia IATF 16949 je náročná, ale obohacujúca cesta pre organizácie v automobilovom priemysle. Rozpoznaním a proaktívnym riešením týchto základných výziev môžete pripraviť pôdu pre hladší certifikačný proces.

Loading...

My vám pomôžeme počas celej cesty implementácie.

Prevedieme vás základnými informáciami, dôkladne vám predstavíme normu, jej výzvy a spoločne nastavíme procesy tak, aby prebehla úspešne. Napíšte nám a my vám pošleme cenovú ponuku na mieru.

Autor
Pavol Plevják

Riaditeľ a konateľ certifikačnej spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o. Zároveň je certifikačným audítorom treťou stranou pre normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde častokrát mohol nahliadnuť do toho, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality. Umožnilo mu to lepšie pochopiť, prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi. Automobilovému priemyslu sa naplno venoval už od ukončenia štúdia na vysokej škole, čo mu dovolilo nazbierať skúsenosti na pozíciách ako predstaviteľ pre kvalitu, realizácie školení a konzultácií, manažér pre vývoj až k certifikácií systémov manažérstva kvality.

Loading...