IAF - Medzinárodné akreditačné fórum

Globálna sieť IAF bola založená v roku 1993. Je to združenie akreditačných orgánov, združení, certifikačných orgánov a organizácií súvisiacich s činnosťami posudzovania zhody. Cieľom IAF je podporovať celosvetové uznávanie osvedčení o zhode, napríklad certifikátov vydaných členmi IAF.

Celkovým cieľom IAF je podpora svetového obchodu. Členovia IAF - vrátane DQS - sú akreditovaní svojím národným akreditačným orgánom na certifikačné činnosti podľa konkrétnych noriem a štandardov. V Nemecku je za všetky akreditácie zodpovedná Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS ).

V októbri 2019 bolo rozhodnuté o zlúčení agentúr IAF a ILAC. ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation ) je druhá celosvetovo pôsobiaca akreditačná spoločnosť zameraná na medicínske laboratóriá a skúšobné a kalibračné laboratóriá. IAF a ILAC už roky úzko spolupracujú. Očakáva sa, že rozhodnutie sa zrealizuje "v najbližších rokoch".

Autor
Ute Droege

Expertka DQS pre systémy manažérstva kvality, dlhoročná audítorka a skúsená školiteľka pre ISO 9001.

Loading...