IAF - Internationellt forum för ackreditering

Det globala nätverket IAF grundades 1993. Det är en sammanslutning av ackrediteringsorgan, sammanslutningar, certifieringsorgan och organisationer med anknytning till bedömning av överensstämmelse. Syftet med IAF är att främja det globala erkännandet av intyg om överensstämmelse, t.ex. certifikat som utfärdas av IAF:s medlemmar.

IAF:s övergripande mål är att främja världshandeln. IAF:s medlemmar - däribland DQS - är ackrediterade av sitt nationella ackrediteringsorgan för certifieringsverksamhet enligt specifika normer och standarder. I Tyskland ansvarar Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS ) för alla ackrediteringar.

I oktober 2019 beslutades det att IAF och ILAC ska slås samman. ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) är det andra globalt aktiva ackrediteringssällskapet med fokus på medicinska laboratorier samt test- och kalibreringslaboratorier. IAF och ILAC har haft ett nära samarbete i flera år. Beslutet förväntas genomföras "inom de närmaste åren".

Författare
Ute Droege

DQS expert for quality management systems, long-time auditor and experienced trainer for ISO 9001.

Loading...