IAF - Międzynarodowe Forum Akredytacji

Światowa sieć IAF została założona w 1993 roku. Zrzesza ona jednostki akredytujące, stowarzyszenia, jednostki certyfikujące i organizacje związane z oceną zgodności. Celem IAF jest promowanie na całym świecie akceptacji poświadczeń zgodności, np. certyfikatów wydawanych przez członków IAF.

Ogólnym celem IAF jest promowanie światowego handlu. Członkowie IAF - w tym DQS - są akredytowani przez swoje krajowe jednostki akredytujące do prowadzenia działalności certyfikacyjnej zgodnie z określonymi normami i standardami. W Niemczech za wszelkie akredytacje odpowiedzialna jest Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS).

W październiku 2019 r. podjęto decyzję o połączeniu IAF i ILAC. ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) jest drugim działającym globalnie towarzystwem akredytacyjnym skupiającym się na laboratoriach medycznych oraz laboratoriach badawczych i wzorcujących. IAF i ILAC od lat ściśle ze sobą współpracują. Oczekuje się, że decyzja ta zostanie wdrożona "w ciągu najbliższych kilku lat".

Autor
Ute Droege

Ekspert DQS ds. systemów zarządzania jakością, wieloletni auditor i doświadczony trener ISO 9001.

Loading...