Viac ako len kontrolný zoznam: S našou príručkou ISO 27001 poskytujeme cenné podnety pre vaše interné audity. Zaregistrujte sa teraz a získajte príručku k auditu "ISO 27001 v praxi - príloha A" bezplatne.

Prečítajte si v našej príručke

  • Vybrané opatrenia: Stručný prehľad systémových a organizačných opatrení (A5 až A8 a A15 až A18).
  • Dobré otázky pre audit: Vzorové audítorské otázky vychádzajúce z normy ISO/IEC 27002, ktoré by ste mali upraviť v závislosti od situácie vo vašej organizácii.
  • Dôkazy, príklady implementácie a metriky: Možné dôkazy, príklady implementácie a vzorové metriky pre vaše usmernenie, ako odpovedať na otázky v audite

O obsahu

Dobre štruktúrovaný systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001 je základom účinnej implementácie komplexnej stratégie informačnej bezpečnosti. Implementácia opatrení (kontrol) uvedených v prílohe A normy je v praxi mimoriadne cenná.

Naši odborníci doplnili túto už aj tak veľmi prakticky orientovanú prílohu A o audítorské otázky, vhodné dôkazy a vzorové kľúčové údaje pre vybrané opatrenia. Vnútorní audítori tak môžu konkrétne skontrolovať, či a ako boli určité opatrenia v ich organizácii implementované, a identifikovať prípadnú potrebu opatrení.

Ako sa dostať k Bielej knihe

Najprv sa musíte zaregistrovať. Použite formulár na tejto stránke.
Po registrácii od nás dostanete e-mailovú správu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Upozornenie: Bez potvrdenia vám nemôžeme poslať Bielu knihu.
Po potvrdení vašej e-mailovej adresy vám zašleme Bielu knihu.