Više od kontrolne liste: Sa našim ISO 27001 vodičem, pružamo vredne impulse za vaše interne provere. Registrujte se sada i besplatno preuzmite vodič za proveru „ISO 27001 u praksi – Aneks A“.

 

Pročitajte u našim uputstvima

 

  • Odabrane mere: Kratak pregled sistemskih i organizacionih mera (A5 do A8 i A15 do A18).
  • Dobra pitanja provere: Primeri pitanja za proveru zasnovana na ISO/IEC 27002, koja bi trebalo da prilagodite u zavisnosti od situacije u vašoj organizaciji
  • Dokazi, primeri primene i merenje: Mogući dokazi, primeri primene i uzorci merenja za vaše smernice o tome kako da odgovorite na pitanja u proveri

 

O sadržaju

Dobro struktuiran sistem upravljanja bezbednošću informacija prema ISO 27001 je osnova za efikasnu primenu holističke strategije bezbednosti informacija. Primena mera (kontrola) iz Aneksa A standarda je posebno značajna u praksi.

Naši stručnjaci su dopunili ovaj već veoma orijentisan na praksu Aneks A sa pitanjima provere, odgovarajućim dokazima i primernim ključnim ciframa za odabrane mere. Interni proveravači tako mogu posebno da provere da li su i kako su određene mere sprovedene u njihovoj organizaciji i da identifikuju bilo kakvu potrebu za akcijom.

Kako do Belih stranica

Prvo morate da se registrujete. Koristite obrazac na ovoj stranici. 
Nakon registracije, dobićete email od nas u kom se traži da potvrdite svoju email adresu.  Napomena: Ne možemo Vam poslati Bele strane bez potvrde. 
Nakon potvrde vaše email adrese, poslaćemo vam Bele strane.