Повече от обикновен чеклист: С нашето ръководство по ISO 27001 ние предоставяме ценни импулси за вашите вътрешни одити. Регистрирайте се сега и ще получите безплатно ръководството за одит"ISO 27001 на практика - Приложение А".

 

Прочетете в нашето ръководство

 

  • Избрани мерки: Кратко обобщение на системните и организационните мерки (от А5 до А8 и от А15 до А18).
  • Добри въпроси за одита: Примерни въпроси за одит, основани на ISO/IEC 27002, които трябва да адаптирате в зависимост от ситуацията във вашата организация
  • Доказателства, примери за изпълнение и показатели: Възможни доказателства, примери за внедряване и примерни метрики, които да ви насочат как да отговорите на въпросите в одита

 

За съдържанието

Добре структурираната система за управление на информационната сигурност в съответствие с ISO 27001 е основата за ефикасно прилагане на цялостна стратегия за информационна сигурност. Изпълнението на мерките (контролите) в Приложение А на стандарта е особено ценно в практиката.

Нашите експерти допълниха това ориентирано към практиката приложение А с одиторски въпроси, подходящи доказателства и примерни ключови цифри за избрани мерки. По този начин вътрешните одитори могат конкретно да проверят дали и как са приложени определени мерки в тяхната организация и да идентифицират евентуална необходимост от действия.

Как да стигнете до Бялата книга

Първо трябва да се регистрирате. Моля, използвайте формуляра на тази страница.
След като се регистрирате, ще получите имейл от нас, в който ще ви помолим да потвърдите имейл адреса си. Моля, обърнете внимание: Не можем да ви изпратим Бялата книга без потвърждение.
След като потвърдите имейл адреса си, ще Ви изпратим Бялата книга.