Zaregistrujte sa teraz a získajte Bielu knihu "ISO 45001 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a dodržiavanie predpisov" zadarmo.

Prečítajte si v našej Bielej knihe

  • Štyri dôležité rozdiely medzi BS OHSAS a ISO 45001
  • Dodržiavanie predpisov: Zamerajte sa na témy relevantné pre BOZP!
  • Čo robiť v prípade nezhody?
  • Sedem krokov k implementácii normy ISO 45001

Zhrnutie pre manažment

Dodržiavanie zákonných povinností je ústrednou požiadavkou normy ISO 45001.
Je pravda, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je určená v medzinárodných aj národných predpisoch, zákonoch a/alebo vyhláškach. Pokiaľ však ide o súlad, norma ISO 45001 zohráva dôležitú doplnkovú úlohu, pretože poskytuje cenné informácie na vyhodnotenie právnych povinností a umožňuje organizáciám odstrániť nedostatky a splniť právne povinnosti.

Ako získať prístup k bielej knihe

Najprv sa musíte zaregistrovať. Použite formulár na tejto stránke.
Po registrácii od nás dostanete e-mailovú správu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Upozornenie: Bez potvrdenia vám nemôžeme poslať Bielu knihu.
Po potvrdení vašej e-mailovej adresy vám zašleme Bielu knihu.