Регистрирайте се сега и получете безплатно Бялата книга"ISO 45001 - Здравословни и безопасни условия на труд и съответствие".

Прочетете в нашата Бяла книга

  • Четири важни разлики между BS OHSAS и ISO 45001
  • Съответствие: Фокусирайте се върху теми, свързани с БЗР!
  • Какво да правим в случай на неспазване на изискванията?
  • Седем стъпки за внедряване на ISO 45001

Обобщение

Спазването на законовите задължения е основно изискване на ISO 45001.
Признаваме, че здравето и безопасността при работа се определят както в международни, така и в национални разпоредби, закони и/или наредби. По отношение на съответствието обаче ISO 45001 играе важна допълваща роля, като предоставя ценна информация за оценка на правните задължения и дава възможност на организациите да отстранят пропуските и да изпълнят правните задължения.

Как да получите достъп до Бялата книга

Първо трябва да се регистрирате. Моля, използвайте формуляра на тази страница.
След като се регистрирате, ще получите имейл от нас, в който ще ви помолим да потвърдите имейл адреса си. Моля, обърнете внимание: Не можем да ви изпратим Бялата книга без потвърждение.
След като потвърдите имейл адреса си, ще Ви изпратим Бялата книга.