Jakość wyposażenia produkcyjnego dla przemysłu motoryzacyjnego

Jako producent wyposażenia produkcyjnego dla przemysłu motoryzacyjnego muszą Państwo udowodnić swoim klientom swoją zdolność do zapewnienia jakości. Nie ma alternatywy dla certyfikatu zgodnego ze specjalistycznym VDA Volume 6.4 - nawet w skali międzynarodowej. Przepisy te zawierają wymagania dla indywidualnych i seryjnych producentów maszyn, systemów, narzędzi lub stanowisk pomiarowych i kontrolnych. Certyfikację według VDA 6.4 można uzyskać w połączeniu z ISO 9001.

Dostęp do rynku dla (niemieckiego) przemysłu samochodowego

Ciągłe doskonalenie procesów

Większa konkurencyjność

Specyficzny dla branży dowód jakości

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Czym jest VDA 6.4?

VDA Tom 6.4 jest częścią rodziny norm VDA 6.x i jest skierowany bezpośrednio do producentów wyposażenia do produkcji samochodów. Niemiecki zbiór norm powstał w 1999 roku na bazie VDA Volume 6.1 i został ponownie wydany w 2017 roku po rewizji i dostosowaniu do ISO 9001:2015. VDA 6.4 obejmuje obszar branży, który nie jest objęty nowym międzynarodowym standardem motoryzacyjnym IATF 16949 - co jest również szczególnie ważne dla producentów działających na arenie międzynarodowej.

Tomy VDA 6.1 (dla bezpośrednich dostawców i podwykonawców przemysłu motoryzacyjnego) oraz VDA 6.2 (dla operatorów salonów samochodowych lub właścicieli firm logistycznych) należą wraz z VDA 6.4 do rodziny standardów Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega proces certyfikacji VDA 6.4?

Po wdrożeniu wszystkich wymagań normy VDA 6.4 mogą Państwo poddać swój system zarządzania certyfikacji. W DQS przejdą Państwo przez wieloetapowy proces certyfikacji. Jeżeli w przedsiębiorstwie istnieje już certyfikowany system zarządzania, proces ten może zostać skrócony.

W pierwszym etapie omawiają Państwo z nami swoje przedsiębiorstwo, system zarządzania i cele certyfikacji VDA 6.4. Na tej podstawie otrzymają Państwo szybko szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych spotkanie planistyczne jest cenną okazją do poznania Państwa audytora DQS oraz do opracowania indywidualnego programu audytów dla wszystkich zaangażowanych obszarów i lokalizacji.

Audyt wstępny daje również możliwość wcześniejszego zidentyfikowania potencjału do poprawy oraz mocnych stron systemu zarządzania. Obie usługi są opcjonalne.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy systemu (etap 1 audytu) oraz oceny dokumentacji, celów, wyników przeglądu zarządzania i audytów wewnętrznych. W tym procesie określamy, czy Państwa system zarządzania jest wystarczająco rozwinięty i gotowy do certyfikacji.

Podczas kolejnego auditu systemu (etap auditu 2) nasz auditor ocenia skuteczność wszystkich procesów zarządzania w zakładzie. W końcowej dyskusji auditor DQS przedstawi Państwu szczegółową prezentację wyników i możliwości poprawy dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

Po zakończeniu audytu certyfikacyjnego, wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Otrzymują Państwo raport z audytu dokumentujący wyniki audytu. Jeśli wszystkie wymagania normy zostaną spełnione, otrzymają Państwo uznawany na całym świecie certyfikat.

Aby zapewnić, że po audycie certyfikacyjnym Państwa firma nadal spełnia wszystkie ważne wymagania VDA 6.4, przeprowadzamy corocznie audyty nadzorcze. Stanowi to kompetentne wsparcie dla ciągłego doskonalenia Państwa systemu zarządzania i procesów biznesowych.

Certyfikat jest ważny maksymalnie przez trzy lata. Pod koniec trzeciego roku następuje audyt recertyfikacyjny, który należy zaplanować na tyle wcześnie, aby w przypadku niezgodności było wystarczająco dużo czasu na wdrożenie działań korygujących (ok. 8 tygodni między dniem ostatniego audytu a wygaśnięciem certyfikatu). Ewentualne audyty uzupełniające powinny być przeprowadzone co najmniej dwa tygodnie przed końcem ważności certyfikatu.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja VDA 6.4?

Koszt certyfikacji zależy od różnych czynników. Na przykład istotną rolę odgrywa to, czy certyfikowany system zarządzania już istnieje. Ponadto wielkość Państwa organizacji i złożoność systemu zarządzania mają wpływ na czas trwania auditu i cenę.

Z tych powodów koszt certyfikacji nie może być podany jako kwota ryczałtowa. Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo oczekiwać od DQS

  • Wszystkie audyty z jednego źródła
  • Ponad 80 międzynarodowych biur
  • Globalna obecność, lokalny serwis
  • Zorientowanie na klienta i rozwiązania
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację VDA 6.4.