Kvalitet opreme za proizvodnju automobila

Kao proizvođač opreme za proizvodnju automobila, morate pokazati svojim kupcima svoju sposobnost kvaliteta. Ne postoji alternativa sertifikata u skladu sa specijalizovanim VDA 6.4 - čak i na međunarodnom nivou. Propisi obuhvataju zahteve za pojedinačne i serijske proizvođače mašina, sistema, alata ili mernih i ispitnih štandova. Sertifikacija za VDA 6.4 se može postići u kombinaciji sa ISO 9001.

Pristup tržištu (nemačkoj) automobilskoj industriji

Kontinuirano unapređenje procesa

Jača konkurentnost

Dokaz kvaliteta specifičan za industriju

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Šta je VDA 6.4?

VDA Volume 6.4 je deo VDA 6.x porodice standarda i eksplicitno je namenjen proizvođačima opreme za proizvodnju automobila. Nemački skup standarda je kreiran 1999. godine na osnovu VDA sveske 6.1 i ponovo je objavljen 2017. nakon izmene i prilagođavanja ISO 9001:2015. VDA 6.4 pokriva oblast industrije koja nije pokrivena novim međunarodnim standardom za automobile IATF 16949 – što je takođe posebno važno za međunarodno aktivne proizvođače.

Obim VDA 6.1 (za direktne dobavljače i podizvođače u automobilskoj industriji) i VDA 6.2 (za operatere auto-kuća ili vlasnike logističkih kompanija) pripadaju porodici standarda Nemačkog udruženja automobilske industrije, zajedno sa VDA 6.4.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše VDA 6.4 sertifikat?

Kada se implementiraju svi zahtevi VDA 6.4, možete da dobijete sertifikat za svoj sistem menadžmenta. Proći ćete kroz višestepeni proces sertifikacije u DQS-u. Ako u kompaniji već postoji sertifikovan sistem menadžmenta, proces se može skratiti.

U prvom koraku razgovarate o vašoj kompaniji, sistemu menadžmenta i ciljevima VDA 6.4 sertifikacije sa nama. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Posebno za veće projekte sertifikacije, sastanak planiranja je dragocena prilika da upoznate svog DQS ocenjivača, kao i da razvijete individualni program provere za sve uključene oblasti i lokacije.

Prethodna provera takođe nudi mogućnost da se unapred identifikuje potencijal za poboljšanje, kao i prednosti vašeg sistema menadžmenta. Obe usluge su opcione.

Sertifikaciona provera počinje analizom sistema (faza provere 1) i procenom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata pregleda menadžmenta i internih provera. U ovom procesu utvrđujemo da li je vaš sistem menadžmenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju.

U sledećoj proveri sistema (faza provere 2), naš proveravač procenjuje efektivnost svih procesa upravljanja na licu mesta. U završnoj diskusiji, vaš DQS proveravač će vam pružiti detaljnu prezentaciju rezultata i mogućih potencijala za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi se dogovaraju akcioni planovi.

Posle provere sertifikacije, rezultate ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Dobićete izveštaj provere koji dokumentuje rezultate provere. Ako su ispunjeni svi standardni zahtevi, dobićete međunarodno priznati sertifikat.

Da bismo osigurali da vaša kompanija nastavlja da ispunjava sve važne zahteve VDA 6.4 nakon sertifikacione provere, sprovodimo nadzorne provere na godišnjem nivou. Ovo pruža kompetentnu podršku za kontinuirano unapređenje vašeg sistema menadžmenta i poslovnih procesa.

Sertifikat važi najviše tri godine. Krajem treće godine sledi resertifikaciona provera, koja se mora zakazati dovoljno rano kako bi se omogućilo dovoljno vremena za sprovođenje korektivnih mera u slučaju neusaglašenosti (otprilike osam nedelja između poslednjeg dana provere i isteka sertifikata ). Svaka naknadna provera treba da se sprovede najmanje dve nedelje pre isteka važenja sertifikata.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta VDA 6.4 sertifikacija?

Cena sertifikacije zavisi od različitih faktora. Na primer, igra važnu ulogu da li je sertifikovan sistem menadžmenta već uspostavljen. Pored toga, veličina vaše organizacije i složenost sistema menadžmenta utiču na trajanje provere i cenu.

 

Iz ovih razloga, troškovi sertifikacije se ne mogu dati kao paušalni iznos. Biće nam zadovoljstvo da Vam napravimo individualnu ponudu.

Prikaži više
Prikaži manje
Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od DQS-a

  • Sve provere iz jednog izvora
  • Preko 80 međunarodnih kancelarija
  • Globalno prisustvo, lokalna usluga
  • Orijentisan na kupca i rešenje
Contact-Asia-man-shutterstock_770429164.jpg
Loading...

Pišite nam

Vaš lokalni kontakt

Bićemo srećni da vam pružimo individualnu ponudu za vašu VDA 6.4 sertifikaciju.