Η ποιότητα του εξοπλισμού παραγωγής αυτοκινήτων

Ως κατασκευαστής εξοπλισμού παραγωγής αυτοκινήτων, πρέπει να αποδεικνύετε στους πελάτες σας την ικανότητά σας σε θέματα ποιότητας. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σε σχέση με ένα πιστοποιητικό σύμφωνα με τον εξειδικευμένο τόμο 6.4 του VDA - ακόμη και διεθνώς. Οι κανονισμοί περιλαμβάνουν απαιτήσεις για μεμονωμένους και σειριακούς κατασκευαστές μηχανών, συστημάτων, εργαλείων ή βάσεων μέτρησης και δοκιμών. Η πιστοποίηση σύμφωνα με τον τόμο VDA 6.4 μπορεί να επιτευχθεί σε συνδυασμό με το ISO 9001.

Πρόσβαση στην αγορά της (γερμανικής) αυτοκινητοβιομηχανίας

Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών

Ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα

Απόδειξη της ποιότητας ειδικά για τον κλάδο

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Τι είναι το VDA 6.4;

Ο τόμος VDA 6.4 αποτελεί μέρος της οικογένειας προτύπων VDA 6.x και απευθύνεται ρητά στους κατασκευαστές εξοπλισμού παραγωγής αυτοκινήτων. Η γερμανική σειρά προτύπων δημιουργήθηκε το 1999 με βάση τον τόμο VDA Volume 6.1 και επανεκδόθηκε το 2017, αφού αναθεωρήθηκε και προσαρμόστηκε στο ISO 9001:2015. Το VDA 6.4 καλύπτει έναν τομέα της βιομηχανίας που δεν καλύπτεται από το νέο διεθνές πρότυπο για την αυτοκινητοβιομηχανία IATF 16949 - το οποίο είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό για τους διεθνώς δραστηριοποιούμενους κατασκευαστές.

Οι τόμοι VDA 6.1 (για τους άμεσους προμηθευτές και υπεργολάβους της αυτοκινητοβιομηχανίας) και VDA 6.2 (για τους φορείς εκμετάλλευσης αντιπροσωπειών αυτοκινήτων ή τους ιδιοκτήτες εταιρειών logistics) ανήκουν στην οικογένεια προτύπων της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας, μαζί με το VDA 6.4.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Πώς λειτουργεί η πιστοποίηση VDA 6.4;

Αφού εφαρμοστούν όλες οι απαιτήσεις του VDA 6.4, μπορείτε να πιστοποιήσετε το σύστημα διαχείρισής σας. Θα περάσετε από μια διαδικασία πιστοποίησης πολλαπλών σταδίων στην DQS. Εάν υπάρχει ήδη πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης στην εταιρεία, η διαδικασία μπορεί να συντομευτεί.

Στο πρώτο βήμα, συζητάτε μαζί μας για την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισης και τους στόχους της πιστοποίησης VDA 6.4. Σε αυτή τη βάση, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Ειδικά για μεγαλύτερα έργα πιστοποίησης, μια συνάντηση σχεδιασμού είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για να γνωρίσετε τον ελεγκτή της DQS καθώς και για να αναπτύξετε ένα ατομικό πρόγραμμα ελέγχου για όλους τους εμπλεκόμενους τομείς και τοποθεσίες.

Ένας προ-έλεγχος προσφέρει επίσης την ευκαιρία να εντοπίσετε εκ των προτέρων δυνατότητες βελτίωσης καθώς και τα δυνατά σημεία του συστήματος διαχείρισής σας. Και οι δύο υπηρεσίες είναι προαιρετικές.

Ο έλεγχος πιστοποίησης ξεκινά με την ανάλυση του συστήματος (στάδιο 1 του ελέγχου) και την αξιολόγηση της τεκμηρίωσής σας, των στόχων, των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης διαχείρισης και των εσωτερικών ελέγχων. Κατά τη διαδικασία αυτή, καθορίζουμε αν το σύστημα διαχείρισής σας είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και έτοιμο για πιστοποίηση.

Στον επακόλουθο έλεγχο του συστήματος (στάδιο ελέγχου 2), ο ελεγκτής μας αξιολογεί την αποτελεσματικότητα όλων των διαδικασιών διαχείρισης στο χώρο σας. Σε μια τελική συζήτηση, ο ελεγκτής της DQS θα σας παρέχει μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των πιθανών δυνατοτήτων βελτίωσης για την εταιρεία σας. Εάν είναι απαραίτητο, συμφωνούνται σχέδια δράσης.

Μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Θα λάβετε μια έκθεση ελέγχου που θα τεκμηριώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου, θα λάβετε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Για να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία σας εξακολουθεί να πληροί όλες τις σημαντικές απαιτήσεις του VDA 6.4 μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, διεξάγουμε ελέγχους επιτήρησης σε ετήσια βάση. Αυτό παρέχει ικανή υποστήριξη για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και των επιχειρηματικών διαδικασιών σας.

Το πιστοποιητικό ισχύει το πολύ για τρία χρόνια. Προς το τέλος του τρίτου έτους ακολουθεί ο έλεγχος επαναπιστοποίησης, ο οποίος πρέπει να προγραμματιστεί αρκετά έγκαιρα, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης (περίπου οκτώ εβδομάδες μεταξύ της τελευταίας ημέρας ελέγχου και της λήξης του πιστοποιητικού). Τυχόν επακόλουθοι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού.

Banking13.png
Loading...

Τι κοστίζει η πιστοποίηση VDA 6.4;

Το κόστος της πιστοποίησης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, παίζει σημαντικό ρόλο το αν υπάρχει ήδη πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης. Επιπλέον, το μέγεθος του οργανισμού σας και η πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισης επηρεάζουν τη διάρκεια του ελέγχου και την τιμή.

Για τους λόγους αυτούς, το κόστος της πιστοποίησης δεν μπορεί να δοθεί κατ' αποκοπήν. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business2.png
Loading...

Τι μπορείτε να περιμένετε από την DQS

  • Όλοι οι έλεγχοι από μία πηγή
  • Πάνω από 80 διεθνή γραφεία
  • Παγκόσμια παρουσία, τοπικές υπηρεσίες
  • Προσανατολισμός στον πελάτη και στη λύση
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Η τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια ατομική προσφορά για την πιστοποίησή σας κατά VDA 6.4.