Kvalitet opreme za proizvodnju automobila

Kao proizvođač opreme za proizvodnju automobila u Bosni i Hercegovini, morate pokazati svojim kupcima svoju sposobnost kvaliteta. Ne postoji alternativa certifikatu u skladu sa specijalizovanim VDA Volume 6.4 - čak i na međunarodnom nivou. Propisi uključuju zahtjeve za pojedinačne i serijske proizvođače mašina, sistema, alata ili mjernih i ispitnih stajališta. Certifikacija za Volume VDA 6.4 može se postići u kombinaciji sa ISO 9001.

Pristup tržištu (njemačkoj) automobilskoj industriji

Kontinuirano unaprijeđenje procesa

Jača konkurentnost

Dokaz kvaliteta specifičan za industriju

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Šta je VDA 6.4?

VDA Volume 6.4 je dio VDA 6.x porodice standarda i izričito je usmjeren na proizvođače opreme za proizvodnju automobila. Njemački skup standarda kreiran je 1999. godine na osnovu VDA Volume 6.1 i ponovo je objavljen 2017. nakon revizije i prilagođavanja ISO 9001:2015. VDA 6.4 pokriva područje industrije koje nije obuhvaćeno novim međunarodnim automobilskim standardom IATF 16949 - što je također posebno važno za međunarodno aktivne proizvođače.

Volume VDA 6.1 (za direktne dobavljače i podizvođače u automobilskoj industriji) i VDA 6.2 (za operatere auto-kuće ili vlasnike logističkih kompanija) pripadaju porodici standarda Njemačkog udruženja automobilske industrije, zajedno sa VDA 6.4.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše VDA 6.4 certifikacija u BiH?

Kada se implementiraju svi zahtjevi VDA 6.4, možete dobiti certifikat za svoj sistem upravljanja. Proći ćete kroz višestepeni proces certifikacije u DQS-u. Ako u kompaniji već postoji certificiran sistem upravljanja, proces se može skratiti.

U prvom koraku razgovarate o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i ciljevima VDA 6.4 certifikacije s nama. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Posebno za veće projekte certifikacije, sastanak planiranja je vrijedna prilika da upoznate svog DQS auditora, kao i da razvijete individualni program audita za sva uključena područja i lokacije.

Predaudit također nudi mogućnost da se unapred identifikuju potencijali za poboljšanje, kao i prednosti vašeg sistema upravljanja. Obje usluge su opcionalne.

Certifikacijski audit počinje analizom sistema (faza 1 audita) i ocjenom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata vašeg pregleda menadžmenta i internih audita. U ovom procesu utvrđujemo da li je vaš sistem upravljanja dovoljno razvijen i spreman za certifikaciju.

U naknadnom auditu sistema (faza 2 audita), naš auditor ocjenjuje efektivnost svih procesa upravljanja na licu mjesta. U završnoj diskusiji, vaš DQS auditor će vam pružiti detaljnu prezentaciju rezultata i mogućih potencijala za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi se dogovaraju akcioni planovi.

Nakon certifikacijskog audita, rezultate ocjenjuje nezavisni certifikacijski odbor DQS-a. Primit ćete audit izvještaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako su ispunjeni svi zahtjevi standarda, dobit ćete međunarodno priznati certifikat.

Kako bismo osigurali da vaša kompanija nastavlja ispunjavati sve važne zahtjeve VDA 6.4 nakon certifikacijskog audita, vršimo nadzorne audite na godišnjoj osnovi. Ovo pruža kompetentnu podršku za kontinuirano unaprijeđenje vašeg sistema upravljanja i poslovnih procesa.

Certifikat važi najviše tri godine. Pred kraj treće godine slijedi recertifikacijski audit, koji se mora zakazati dovoljno rano kako bi se omogućilo dovoljno vremena za implementaciju korektivnih mjera u slučaju neusklađenosti (otprilike osam sedmica između posljednjeg dana audita i isteka certifikata). Svi naknadni auditi treba da se provedu najmanje dvije sedmice prije isteka važećeg certifikata.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta VDA 6.4 certifikacija u BiH?

Cijena certifikacije u Bosni i Hercegovini ovisi o različitim faktorima. Na primjer, igra važnu ulogu da li je certificirani sistem upravljanja već uspostavljen. Osim toga, veličina vaše organizacije i složenost sistema upravljanja utiču na trajanje audita i cijenu.

 

Iz ovih razloga, trošak certifikacije ne može se dati kao paušalni iznos. Sa zadovoljstvom ćemo Vam napraviti individualnu ponudu.

Prikaži više
Prikaži manje
Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od DQS-a

  • Svi auditi iz jednog izvora
  • Preko 80 međunarodnih kancelarija
  • Globalno prisustvo, lokalna usluga
  • Orijentisan na kupca i rješenja
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Bili bismo sretni da vam pružimo individualnu ponudu za vašu VDA 6.4 certifikaciju.