Autoteollisuuden tuotantolaitteiden laatu

Autoteollisuuden tuotantolaitteiden valmistajana sinun on osoitettava asiakkaillesi laatukykysi. Erikoisalan VDA Volume 6.4:n mukaiselle sertifikaatille ei ole vaihtoehtoa - ei edes kansainvälisesti. Määräykset sisältävät vaatimuksia koneiden, järjestelmien, työkalujen tai mittaus- ja testitelineiden yksittäis- ja sarjavalmistajille. Volume VDA 6.4:n mukainen sertifiointi voidaan toteuttaa yhdessä ISO 9001:n kanssa.

Markkinoillepääsy (saksalaisessa) autoteollisuudessa

Prosessien jatkuva parantaminen

Vahvempi kilpailukyky

Teollisuuskohtainen laadun osoittaminen

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Mikä on VDA 6.4?

VDA Volume 6.4 on osa VDA 6.x -standardiperhettä, ja se on suunnattu nimenomaan autoteollisuuden tuotantolaitteiden valmistajille. Saksalainen standardisarja luotiin vuonna 1999 VDA Volume 6.1:n pohjalta, ja se julkaistiin uudelleen vuonna 2017 sen jälkeen, kun se oli tarkistettu ja mukautettu ISO 9001:2015:een. VDA 6.4 kattaa alan osa-alueen, jota uusi kansainvälinen autoteollisuuden standardi IATF 16949 ei kata - mikä on erityisen tärkeää myös kansainvälisesti toimiville valmistajille.

Volyymit VDA 6.1 (autoteollisuuden suorille tavarantoimittajille ja alihankkijoille) ja VDA 6.2 (autokauppojen ylläpitäjille tai logistiikkayritysten omistajille) kuuluvat VDA 6.4:n ohella Saksan autoteollisuusliiton standardiperheeseen.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Miten VDA 6.4 -sertifiointi toimii?

Kun kaikki VDA 6.4:n vaatimukset on toteutettu, voit sertifioida johtamisjärjestelmäsi. DQS:ssä käydään läpi monivaiheinen sertifiointiprosessi. Jos yrityksessä on jo olemassa sertifioitu johtamisjärjestelmä, prosessia voidaan lyhentää.

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja VDA 6.4 -sertifioinnin tavoitteista. Tältä pohjalta saat nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.

Etenkin suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelupalaveri on arvokas tilaisuus tutustua DQS-auditoijaan sekä laatia yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville alueille ja toimipaikoille.

Esiauditointi tarjoaa myös tilaisuuden tunnistaa etukäteen parannuspotentiaalia ja johtamisjärjestelmänne vahvuuksia. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Sertifiointiauditointi alkaa järjestelmäanalyysillä (auditointivaihe 1) ja dokumentaation, tavoitteiden, johdon katselmuksen ja sisäisten auditointien tulosten arvioinnilla. Tässä prosessissa määritämme, onko johtamisjärjestelmäsi riittävän kehittynyt ja valmis sertifiointia varten.

Seuraavassa järjestelmäauditoinnissa (auditointivaihe 2) auditoijamme arvioi kaikkien johtamisprosessien tehokkuutta paikan päällä. Loppukeskustelussa DQS:n auditoijasi esittelee sinulle yksityiskohtaisesti tulokset ja mahdolliset parannusmahdollisuudet yrityksellesi. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Sertifiointiauditoinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Saat auditointiraportin, jossa dokumentoidaan auditoinnin tulokset. Jos kaikki standardivaatimukset täyttyvät, saat kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin.

Varmistaaksemme, että yrityksesi täyttää sertifiointiauditoinnin jälkeen edelleen kaikki VDA 6.4 -standardin tärkeät vaatimukset, suoritamme vuosittain valvonta-auditointeja. Tämä tarjoaa asiantuntevaa tukea johtamisjärjestelmänne ja liiketoimintaprosessienne jatkuvaan parantamiseen.

Sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta. Kolmannen vuoden lopussa seuraa uudelleensertifiointiauditointi, joka on ajoitettava riittävän ajoissa, jotta vaatimustenvastaisuuksien osalta on riittävästi aikaa toteuttaa korjaavat toimenpiteet (noin kahdeksan viikkoa viimeisen auditointipäivän ja sertifikaatin voimassaolon päättymisen välillä). Seuranta-auditoinnit olisi suoritettava vähintään kaksi viikkoa ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä.

Banking13.png
Loading...

Mitä VDA 6.4 -sertifiointi maksaa?

Sertifioinnin kustannukset riippuvat useista eri tekijöistä. Esimerkiksi sillä on tärkeä merkitys, onko sertifioitu johtamisjärjestelmä jo käytössä. Lisäksi organisaatiosi koko ja johtamisjärjestelmän monimutkaisuus vaikuttavat auditoinnin kestoon ja hintaan.

Näistä syistä sertifioinnin kustannuksia ei voida antaa kertasummana. Teemme teille mielellämme yksilöllisen tarjouksen.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa DQS:ltä

  • Kaikki auditoinnit yhdestä lähteestä
  • Yli 80 kansainvälistä toimistoa
  • Maailmanlaajuinen läsnäolo, paikallinen palvelu
  • Asiakas- ja ratkaisukeskeisyys
Markku_Siivonen.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Markku Siivonen

Markku Siivonen
DQS Finland Oy
Markkinointijohtaja
markku.siivonen@dqs.fi
puhelin 0400 455 292

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen VDA 6.4 -sertifioinnista.