Na engleski se jezik "usklađenost" prevodi kao "compliance", riječ koja ima korijene u latinskom jeziku. U kontekstu poslovnog prava označava nešto poput "pridržavanja pravila" ili "sukladnosti s pravilima".

U kontekstu normi za sustave upravljanja, usklađenost ima središnju ulogu. Može je se razumjeti kao aktivnost poduzeća ili organizacije usmjerenu na postizanje sukladnosti sa specifikacijom ili dobrovoljno preuzetom obvezom, npr. u vezi s normama, zakonima ili sporazumima. Nesukladnost s takvim obvezama često se naziva i "ne-usklađenost" (pojam iz ISO 19011).

Kada se riječ "compliance" koristi u drugim jezicima, treba biti oprezan. Na primjer, međunarodno priznata ISO norma 9000 za načela i pojmove u upravljanju kvalitetom pojašnjava da se francuska riječ "compliance" ne smije koristiti kao sinonim za "sukladnost" (ispunjavanje zahtjeva). 

Usklađenost u ISO normama za sustave upravljanja

Riječ usklađenost se u dobro poznatim ISO normama za sustave upravljanja ne koristi dosljedno ili se prevodi sasvim drugačije.

U normi ISO 9001 za sustave upravljanja kvalitetom, usklađenost se ne spominje u tekstu ni na engleskom ni na njemačkom jeziku. Normom dominiraju izrazi poput "... sukladnost sa zahtjevima kupca ili primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima".

U normi ISO 14001, za sustave upravljanja okolišem, govori se o "obvezama usklađenosti", koje su podijeljene u "pravne zahtjeve" i "ostale zahtjeve". Ako "usklađenost" piše bez dodatka, onda u normi znači "usklađenost s obvezama".

Norma ISO 45001 je, s druge strane, usredotočena na "usklađenost sa zakonskim i drugim zahtjevima", kao i na njezinu ocjenu. Isto vrijedi i za ISO 50001, normu za sustave upravljanja energijom.

Dobro poznata norma ISO 27001 za sustave upravljanja informacijskom sigurnošću spominje "usklađenost sa zakonskim i ugovornim zahtjevima" u Dodatku A.

Neka tehnička pravila, poput ISO/IEC 27008, govore o "tehničkoj usklađenosti", koju se mora shvatiti kao "tehničku sukladnost".

 

ISO 37301 - Nova ispitna platforma za upravljanje usklađenošću

Od svoje objave u travnju 2021. godine, ISO 37301 predstavlja zasebnu normu za sustave upravljanja usklađenošću. Nova norma prema kojoj se može certificirati proizašla je iz sustavnog pregleda smjernica ISO 19600 (Sustavi upravljanja usklađenošću - Zahtjevi sa smjernicama za uporabu, 2021.)

Since its publication in April 2021, ISO 37301 has been a separate standard for compliance management systems. The new certifiable standard has emerged from the systematic review of the ISO 19600 guidelines (Compliance management systems - Rquirements with Guidance for Use, 2021).

Zanimljiva tema? Pročitajte više.

ISO 37301:2021-04 Sustavi upravljanja usklađenošću -- Zahtjevi sa smjernicama za uporabu

Autor
Ute Droege

DQS stručnjak za sustave upravljanja kvalitetom, dugogodišnji auditor i iskusni trener za ISO 9001.

Loading...