U ožujku 2017. godine njemački parlament (Bundestag) donio je tzv. obvezu izvještavanja. Uz nekoliko iznimaka, zakon prenosi Direktivu EU 2014/95/EU u nacionalnu legislativu od riječi do riječi. U mnogim komentarima i člancima koji su uslijedili nakon uvođenja obveze izvještavanja, jedan je važan aspekt do sada ostao nedovoljno obrađen: "obveza preispitivanja" nadzornih odbora. Ovaj članak objašnjava što je ta obveza i kako je nadzorni odbori mogu ispuniti.

Obveza korporativnog izvještavanja o održivosti propisuje da društva od javnog interesa i s prosječnim brojem zaposlenika većim od 500 objavljuju informacije o pitanjima okoliša, društvene odgovornosti i zaposlenika. Osim toga, društva moraju izvještavati o mjerama za poštivanje ljudskih prava i borbi protiv korupcije. Društva moraju objaviti informacije o održivosti za 2017.  fiskalnu godinu u 2018. godini. Kršenje se može kazniti kaznama do 10 milijuna eura.

Kako se to odnosi na nadzorne odbore?

Prvo: Nema obveze pregleda sadržaja izvještaja o održivosti od strane treće strane. Društva sama odlučuju žele li ili ne povećati transparentnost i vjerodostojnost svog izvještavanja vanjskim auditom. Čak i audit godišnjih izvještaja uprave provjerava samo jesu li informacije o održivosti objavljene, ne jesu li točne i potpune. 

Međutim, novi zakon odgovornost stavlja na nadzorni odbor: Informacije o održivosti koje se moraju objaviti izričito su uključene u odgovornosti nadzornog odbora (prema §§ 170, 171 Njemačkog zakona o dioničkim društvima AktG). Neovisno o tome jesu li informacije o održivosti objavljene kao dio izvještaja uprave ili kao zaseban izvještaj o održivosti, informacije mora preispitati nadzorni odbor.

Izazov

Prema novom zakonu nadzorni odbor mora preispitati zakonitost, pravilnost i primjerenost izvještavanja o održivosti. To pred nadzorne odbore stavlja izazov upoznavanja s navedenim predmetnim područjima u vrlo kratkom vremenu kako bi mogli razumjeti i ocijeniti ponekad vrlo složena pitanja.

Kako bi mogao vjerodostojno verificirati objavljene informacije, nadzorni odbor mora ne samo se upoznati s pristupom upravljanja, već i internalizirati procese prikupljanja podataka, razumjeti metode koje se koriste i upravljati rizicima. Primjeri bi ovdje bili provjera bilanci stakleničkih plinova ili zakonskih zahtjeva za borbu protiv korupcije, što nadzorni odbori mogu razumjeti samo uz značajan trud.

Kako vam DQS može pomoći

Prema izmjeni članka 111. stavka 2. Zakona o dioničkim društvima, nadzorni odbor ima mogućnost naručiti vanjski neovisni audit. Prepuštajući audit vanjskom auditoru, nadzorni odbori mogu osigurati da audit provode kvalificirani i iskusni stručnjaci. To ne samo da im štedi vrijeme, već im daje i sigurnost da će se audit provesti u skladu s međunarodnim standardima.

DQS je licencirani pružatelj pregleda izvještaja

Za procjenu slijedimo međunarodne standarde kao što je AA1000 Standard osiguranja.

Naš portfelj usluga uključuje:

  • Pregled i verifikacija izvještaja o održivosti (GRI, Njemački kodeks održivosti, Global Compact, AA1000, ...)
  • Izvještaji o auditima i izjave o jamstvu za nadzorne odbore
  • Auditi i verifikacije nefinancijskih pokazatelja (bilance CO2, potrošnja energije, potrošnja vode, zaštita na radu, ...) 
  • Provjera spremnosti: analiza izvještavanja prema zakonskim zahtjevima
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je Globalni direktor za usluge održivosti. Na ovome položaju odgovoran je za sve ESG usluge u DQS-u. Njegovo područje interesa i djelatnosti obuhvaća održivu nabavu, dužnu pažnju u području ljudskih prava i ESG audite.

Loading...