Učinkovita primjena kulture sigurnosti hrane pomaže u smanjenju ranjivosti tvrtke na prijevare s hranom. Ta svijest sve više prevladava i sada je dosegla i najvišu političku razinu. Europska komisija sada je revidirala Uredbu 852 i usvojila je 3. ožujka 2021. godine – jednu od pravnih osnova za sigurnost hrane u EU. Ovdje ćete pronaći sve informacije i pozadinu.

Kultura sigurnosti hrane sada je sveprisutni dio higijenskih zahtjeva. Nakon što je Globalna inicijativa za sigurnost hrane (GFSI - Global Food Safety Initiative) sukladno ažurirala svoje kriterije za auditiranje u veljači 2020. godine, EU je također dala kulturi sigurnosti hrane stalno mjesto u zakonodavstvu u ožujku 2021. godine. Novi zahtjevi navedeni su u Uredbi EU 2021/382. izmjena i dopuna Priloga Uredbi (EZ) br. 852/2004.

Pozadina

Uvođenje zahtjeva kulture sigurnosti hrane na razini EU vezano je uz Codex Alimentarius. Codex Alimentarius je zbirka međunarodnih prehrambenih standarda predstavljenih u jedinstvenom obliku. Temelji se na pretpostavkama i odlukama takozvane Komisije Codex Alimentariusa, zajedničkog tijela Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO - Food and Agriculture Organization) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO - World Health Organization) Ujedinjenih naroda. Standardi Codexa služe kao referenca za međunarodnu trgovinu hranom.

Tri cilja Komisije Codex Alimentariusa:

  • Zaštita zdravlja potrošača
  • Osiguravanje poštene praksu u međunarodnoj trgovini hranom
  • Koordinacija rada na standardima hrane koji provode međunarodne vladine i nevladine organizacije.

Sve zemlje članice EU članice su Komisije Codex Alimentariusa. 2003. godine pristupila je i Europska unija. EU sada dijeli odgovornosti s državama EU-a prema stupnju usklađenosti njihovog zakonodavstva.

Što će se promijeniti i kada?

U rujnu 2020. godine Komisija Codex Alimentariusa usvojila je reviziju svog globalnog standarda za opća načela higijene hrane (CXC 1-1969). Revidirani CXC 1-1969 uvodi koncept kulture sigurnosti hrane kao opće načelo. Kultura sigurnosti hrane povećava sigurnost hrane povećanjem svijesti i poboljšanjem ponašanja zaposlenika u prehrambenim objektima. Ovaj utjecaj na sigurnost hrane dokazan je u nekoliko znanstvenih publikacija.

Promjena Codex norme i očekivanja potrošača i trgovinskih partnera da hrana proizvedena u EU zadovoljava ovaj standard čine nužnim uključivanje općih zahtjeva kulture sigurnosti hrane u regulativu EU.

Ovdje možete vidjeti odluku Uredbe (EZ) br. 852/2004.

Zašto je kultura sigurnosti hrane toliko važna?

Cilj kulture sigurnosti hrane je podizanje svijesti i poboljšanje ponašanja zaposlenika u tvrtkama. Kultura koja cijeni sigurnost hrane pokazuje zaposlenicima, izravno i neizravno, da je sigurnost hrane važna i neophodna za uspjeh u poslu. To utječe na ponašanje i pomaže osigurati da zaposlenici rade pravu stvar. Kontaktirajte nas za više informacija o tome što je kultura sigurnosti hrane i kako je procijeniti i održavati.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...