Efikasno sprovođenje kulture bezbednosti hrane pomaže u smanjenju prevara sa hranom. Ova svest postaje sve prisutnija i sada je dostigla i najviši nivo. Evropska komisija je sada revidirala Uredbu 852 koja je usvojena  3. marta 2021. – jedna od pravnih osnova za bezbednost hrane u EU. U nastavku Vam prenosimo potrebne informacije.

Kultura bezbednosti hrane našla se kao jedan od modernih higijenskih zahteva. Nakon što je Globalna inicijativa za bezbednost hrane (GFSI) ažurirala svoje kriterijume provere  februaru 2020., EU je takođe dala kulturi bezbednosti hrane stalno mesto u zakonodavstvu u martu 2021. Novi zahtevi su navedeni u Uredbi EU 2021/382. Izmene i dopune Aneksa Uredbe (EZ) br. 852/2004.

Pozadina

Uvođenje zahteva kulture bezbednosti hrane na nivou EU vezano je za Codex Alimentarius. Codex Alimentarius je zbirka međunarodnih prehrambenih standarda predstavljenih u jednoobraznoj formi. Zasnovan je na pretpostavkama i odlukama takozvane Komisije Codex Alimentarius, zajedničkog tela Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) i Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Ujedinjenih nacija. Standardi Codexa služe kao referenca za međunarodnu trgovinu hranom.

Tri cilja Komisije Codex Alimentarius:

  • Zaštitita zdravlja potrošača
  • Osiguranje fer-pleja u međunarodnoj trgovini hranom
  • Koordinacija kompletnog rada na standardima bezbednosti hrane koji sprovode međunarodne vladine i nevladine organizacije.

Sve zemlje članice EU su članice Komisije Codex Alimentarius. 2003. pridružila se i Evropska unija. Ona deli odgovornosti sa zemljama EU u skladu sa stepenom usaglašenosti njihovog zakonodavstva.

Šta će se promeniti i kada?

U septembru 2020. Komisija Codex Alimentarius usvojila je reviziju svog globalnog standarda za opšte principe higijene hrane (CXC 1-1969). Revidirani CXC 1-1969 uvodi koncept kulture bezbednosti hrane kao opšti princip. Kultura bezbednosti hrane povećava bezbednost hrane povećanjem svesti i poboljšanjem ponašanja zaposlenih u prehrambenoj industriji. Ovaj uticaj na bezbednost hrane je prikazan u nekoliko naučnih publikacija.

Promena Codex standarda i očekivanja potrošača i trgovinskih partnera da hrana proizvedena u EU ispunjava ovaj standard čine neophodnim uključivanje opštih zahteva za kulturu bezbednosti hrane u regulativu EU.

Ovde možete pogledati odluku Uredbe (EZ) br. 852/2004.

Zašto je kultura bezbednosti hrane toliko važna?

Kultura bezbednosti hrane ima za cilj podizanje svesti i unapređenje ponašanja zaposlenih u kompanijama. Kultura koja ceni bezbednost hrane pokazuje zaposlenima, direktno i indirektno, da je bezbednost hrane važna i neophodna za uspeh u poslu. Ovo utiče na ponašanje i pomaže u sigurnosti da zaposleni rade pravu stvar. Za više informacija o tome šta je kultura bezbednosti hrane i kako je proveriti i održavati, kontaktirajte nas.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...