Een doeltreffende invoering van een voedselveiligheidscultuur helpt de kwetsbaarheid van een bedrijf voor voedselfraude te verminderen. Dit besef dringt steeds meer door en heeft nu ook het hoogste politieke niveau bereikt. De EU-Commissie heeft nu Verordening 852 herzien en op 03 maart 2021 goedgekeurd - een van de rechtsgrondslagen voor voedselveiligheid in de EU. Hier vindt u alle informatie en achtergronden.

De voedselveiligheidscultuur is doorgedrongen tot de hoofdstroom van hygiënevoorschriften. Nadat het Global Food Safety Initiative (GFSI) zijn auditcriteria in februari 2020 in die zin heeft geactualiseerd, heeft nu ook de EU in maart 2021 voedselveiligheidscultuur een vaste plaats in de wetgeving gegeven. De nieuwe eisen zijn opgenomen in EU-verordening 2021/382 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 852/2004.

De achtergrond

De invoering van eisen inzake voedselveiligheidscultuur op EU-niveau houdt verband met de Codex Alimentarius. De Codex Alimentarius is een verzameling internationale normen voor levensmiddelen, gepresenteerd in een uniforme vorm. Zij is gebaseerd op de uitgangspunten en besluiten van de zogenaamde Commissie van de Codex Alimentarius, een gezamenlijk orgaan van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. De Codex-normen dienen als referentie voor de internationale handel in levensmiddelen.

De drie doelstellingen van de Commissie van de Codex Alimentarius zijn

  • de gezondheid van de consument beschermen
  • eerlijke praktijken in de internationale levensmiddelenhandel garanderen
  • alle werkzaamheden op het gebied van voedselnormen van internationale gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties coördineren.

Alle lidstaten van de EU zijn lid van de Commissie van de Codex Alimentarius. In 2003 is ook de Europese Unie toegetreden. Zij deelt de verantwoordelijkheden met de EU-landen, afhankelijk van de mate van harmonisatie van hun respectieve wetgeving.

Wat verandert er en wanneer?

In september 2020 heeft de Commissie van de Codex Alimentarius een herziening van haar mondiale norm voor algemene beginselen van levensmiddelenhygiëne (CXC 1-1969) goedgekeurd. De herziene CXC 1-1969 introduceert het concept voedselveiligheidscultuur als een algemeen beginsel. Een voedselveiligheidscultuur verhoogt de voedselveiligheid door het bewustzijn te vergroten en het gedrag van werknemers in levensmiddelenbedrijven te verbeteren. Dit effect op de voedselveiligheid is aangetoond in diverse wetenschappelijke publicaties.

De wijziging van de Codex-norm en de verwachting van consumenten en handelspartners dat in de EU geproduceerd voedsel aan deze norm voldoet, maken het noodzakelijk algemene voorschriften inzake voedselveiligheidscultuur in de EU-verordening op te nemen.

Hier kunt u het besluit van Verordening (EG) nr. 852/2004 bekijken.

Waarom is een voedselveiligheidscultuur zo belangrijk?

Het doel van een voedselveiligheidscultuur is het bewustzijn te vergroten en het gedrag van werknemers in bedrijven te verbeteren. Een cultuur waarin voedselveiligheid hoog in het vaandel staat, laat werknemers direct en indirect zien dat voedselveiligheid belangrijk en noodzakelijk is om succesvol te zijn in het bedrijf. Dit beïnvloedt het gedrag en helpt ervoor te zorgen dat werknemers de juiste dingen doen. Voor meer informatie over wat een voedselveiligheidscultuur is en hoe deze te beoordelen en te onderhouden, kunt u contact met ons opnemen.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...