S više od 13 000 certificiranih lokacija, FSSC 22000 je jedan od najčešće korištenih sustava za certifikaciju sigurnosti hrane u svijetu. Kako bi zadovoljio promjenjive zahtjeve tržišta, sustav je revidiran posljednjih mjeseci. U prosincu 2016. godine objavljena je novo, četvrto izdanje. Kao jedno pd galvnih certifikacijskih tijela za FSSC 22000 ne želimo propustiti priliku da vam pružimo pregled izmjena u 4. izdanju.

Jedan od glavnih razloga za reviziju bila je potreba za usklađenjem FSSC sustava sa zadnjim izdanjem Smjernica GFSI-a, koje bi trebalo biti objavljeno krajem 2016. godine. Kako bi zadržao status certifikacijskog standarda koji GFSI priznaje kao mjerilo, dvije promjene su postale nužne: prvo, uvođenje nenajavljenih audita, i drugo, uvođenje novih zahtjeva za suzbijanje prijevara s hranom.

Nenajavljeni auditi prema FSSC 22000: Obvezni za sve certificirane lokacije

Prema novim minimalnim zahtjevima GFSI-a svi sustavi za certifikaciju sigurnosti hrane moraju uključivati barem mogućnost provođenja nenajavljenih audita. Međutim, četvrto izdanje FSSC 22000 ide i korak dalje: Za razliku od stanarda IFS-ai BRC-a nenajavljeni auditi nisu izborni, već obvezni. Od dva nadzorna audita barem jedan mora biti nenajavljen. Certifikacijsko tijelo odlučuje koji od dva nadzorna audita će biti nenajavljen. 

Certificirane lokacije mogu izabrati i da su oba nadzorna audita nenajavljena. Početna certifikacija i recertifikacijski audit ne mogu se provoditi nenajavljeno.

Nenajavljeni audit može se provesti unutar razdoblja od 9 mjeseci: Audit se može provesti najranije 3 mjeseca nakon zadnjeg dana prethodnog audita i najkasnije 12 mjeseci nakon prethodnog audita. Sljedeći nenajavljeni audit mora se provesti u roku od 24 mjeseca od zadnjeg dana prethodnog najavljenog audita. 

Novi zahtjevi za sprječavanje prijevare s hranom 

Među najznačajnijim promjenama u 4. izdanju su zahtjevi za suzbijanje prijevare s hranom. Prema njima sve lokacije certificirane prema FSSC 22000 moraju imati dokumentiranu proceduru za ono što je poznato kao 'procjena ranjivosti', što znači da se analiza potencijalnih ranjivosti i rizika povezanih s prijevarom s hranom mora redovito provoditi.

Potreban je i dokumentirani plan koji opisuje mjere koje su poduzete za suzbijanje prijevare s hranom i rizika za javno zdravlje, a koje su povezane sa sustavom upravljanja sigurnošću hrane i relevantnim zakonima.

Druge promjene u 4. izdanju FSSC 22000

Sljedeće promjene su također vrijedne pažnje:

  • Proširenje opsega: Od 4. izdanja su u opseg sustava FSSC 22000 uključeni i ugostiteljstvo i maloprodaja. U bliskoj budućnosti će FSSC 22000 pokrivati i sve aktivnosti skladištenja i distribucije. 
  • Novo izdanje zahtijeva promjenu auditora svake tri godine; isti auditor ne smije procjenjivati certificirane lokacije dulje od tri godine zaredom.

Raspored

Certifikacija prema 4. izdanju FSSC 22000 dostupna je od siječnja 2017. godine. Od 1. siječnja 2018. godine novo izdanje će postati obvezno.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je voditelj marketinga i komunikacija za segmente održivosti i sigurnosti hrane. Također je auditor za vanjsku verifikaciju izvještaja o održivosti. Njegove vještine uključuju upravljanje održivošću, održivu nabavu i digitalizaciju procesa auditiranja.

Loading...