Με περισσότερες από 13.000 πιστοποιημένες εγκαταστάσεις, το FSSC 22000 είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας τροφίμων στον κόσμο. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των αγορών, το σύστημα αναθεωρήθηκε τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο του 2016 δημοσιεύθηκε η νέα και πλέον τέταρτη έκδοση. Ως ένας από τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης για το FSSC 22000, δεν θέλουμε να χάσουμε την ευκαιρία να σας παρέχουμε μια επισκόπηση των νέων στοιχείων της έκδοσης 4.

Ένας από τους κύριους λόγους για την αναθεώρηση ήταν η ευθυγράμμιση των Συστήματα FSSC με την πιο πρόσφατη έκδοση του Έγγραφο καθοδήγησης GFSI, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί πριν από το τέλος του 2016. Προκειμένου να διατηρηθεί η ιδιότητα του προτύπου πιστοποίησης GFSI που αποτελεί σημείο αναφοράς, είχαν καταστεί αναγκαίες δύο σημαντικές αλλαγές: Αφενός, η εισαγωγή αιφνιδιαστικών ελέγχων και αφετέρου η εισαγωγή νέων απαιτήσεων για την καταπολέμηση της απάτης στα τρόφιμα.

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι FSSC 22000: Υποχρεωτικός για όλες τις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με τις νέες ελάχιστες απαιτήσεις του GFSI, όλα τα συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας τροφίμων πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τη δυνατότητα διενέργειας αιφνιδιαστικών ελέγχων. Η έκδοση 4 του FSSC 22000 ωστόσο, πηγαίνει ήδη ένα βήμα παραπέρα: Σε αντίθεση με το IFS και το BRC, οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι δεν είναι προαιρετικοί, αλλά υποχρεωτικοί. Από τους δύο ελέγχους επιτήρησης, τουλάχιστον ο ένας πρέπει να είναι απροειδοποίητος. Εναπόκειται στον φορέα πιστοποίησης να αποφασίσει ποιος από τους δύο ελέγχους επιτήρησης είναι απροειδοποίητος.

Οι πιστοποιημένοι χώροι μπορούν επίσης να επιλέξουν να διενεργούνται και οι δύο έλεγχοι επιτήρησης χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η αρχική αξιολόγηση και ο έλεγχος επαναπιστοποίησης δεν μπορούν ποτέ να διεξαχθούν απροειδοποίητα.

Παρέχεται χρονικό περιθώριο εννέα μηνών για τη διενέργεια του απροειδοποίητου ελέγχου: Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο 3 μήνες μετά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου ελέγχου, αλλά το αργότερο 12 μήνες μετά τον προηγούμενο έλεγχο. Ο επόμενος προαναγγελθείς έλεγχος πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 24 μηνών από την τελευταία ημέρα του προηγούμενου προαναγγελθέντος ελέγχου.

Νέες απαιτήσεις για την πρόληψη της απάτης στα τρόφιμα

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών στην έκδοση 4 είναι οι νέες απαιτήσεις για την καταπολέμηση της απάτης στα τρόφιμα. Σύμφωνα με αυτές, όλες οι πιστοποιημένες κατά FSSC 22000 εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν τεκμηριωμένη διαδικασία για τη λεγόμενη "αξιολόγηση τρωτότητας", που σημαίνει ότι πρέπει να διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλυση των πιθανών τρωτών σημείων και των κινδύνων που σχετίζονται με την απάτη στα τρόφιμα.

Απαιτείται επίσης ένα τεκμηριωμένο σχέδιο που περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της απάτης στα τρόφιμα και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, το οποίο συνδέεται με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων και τη σχετική νομοθεσία.

Άλλες αλλαγές στην έκδοση 4 του FSSC 22000

Αξίζει να σημειωθούν οι ακόλουθες αλλαγές:

  • Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής: Στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος FSSC 22000 από την έκδοση 4 περιλαμβάνονται τόσο η εστίαση όσο και το λιανικό εμπόριο. Όλες οι δραστηριότητες αποθήκευσης και διανομής θα καλύπτονται επίσης από το FSSC 22000 στο εγγύς μέλλον.
  • Η νέα έκδοση απαιτεί εναλλαγή των ελεγκτών κάθε τρία χρόνια- οι πιστοποιημένες εγκαταστάσεις δεν μπορούν να αξιολογούνται από τον ίδιο ελεγκτή για περισσότερα από τρία συνεχόμενα χρόνια.

Πρόγραμμα

Η πιστοποίηση της έκδοσης 4 του FSSC 22000 είναι διαθέσιμη από τον Ιανουάριο του 2017. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η νέα έκδοση θα καταστεί υποχρεωτική.

Συγγραφέας
Dr. Thijs Willaert

Ο Dr. Thijs Willaert είναι Επικεφαλής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για τους τομείς Βιωσιμότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Είναι επίσης ελεγκτής για τον εξωτερικό έλεγχο των εκθέσεων βιωσιμότητας. Στους τομείς ενδιαφέροντός του περιλαμβάνονται η διαχείριση της βιωσιμότητας, οι βιώσιμες προμήθειες και η ψηφιοποίηση του ελεγκτικού τοπίου.

Loading...