Met meer dan 13 000 gecertificeerde locaties is FSSC 22000 een van de meest gebruikte certificeringssystemen voor voedselveiligheid ter wereld. Om aan de veranderende eisen van de markten te voldoen, heeft het systeem de afgelopen maanden een herziening ondergaan. In december 2016 werd de nieuwe en inmiddels vierde versie gepubliceerd. Als een van de toonaangevende certificatie-instellingen voor FSSC 22000, willen we de kans niet missen om u een overzicht te geven van wat er nieuw is in versie 4.

Een van de belangrijkste redenen voor de herziening was om de FSSC-systemen aan te passen aan de nieuwste versie van de GFSI begeleidingsdocument, die naar verwachting voor het einde van 2016 zal worden gepubliceerd. Om de status van de GFSI-gebenchmarkte certificeringsnorm te behouden, waren twee belangrijke wijzigingen noodzakelijk geworden: Enerzijds de invoering van onaangekondigde audits, en anderzijds de invoering van nieuwe vereisten om voedselfraude te bestrijden.

Onaangekondigde FSSC 22000 audits: Verplicht voor alle gecertificeerde sites

Volgens de nieuwe minimumvereisten van de GFSI moeten alle certificeringssystemen voor voedselveiligheid ten minste de mogelijkheid hebben om onaangekondigde audits uit te voeren. Versie 4 van de FSSC 22000 gaat echter al een stap verder: In tegenstelling tot IFS en BRC zijn de onaangekondigde audits niet optioneel, maar verplicht. Van de twee toezichtsaudits moet er ten minste één onaangekondigd zijn. Het is aan de certificatie-instelling om te beslissen welke van de twee toezichtsaudits onaangekondigd is.

Gecertificeerde locaties kunnen er ook voor kiezen om beide toezichtsaudits onaangekondigd te laten plaatsvinden. Een initiële beoordeling en een hercertificeringsaudit kunnen echter nooit onaangekondigd worden uitgevoerd.

Er is een tijdsvenster van negen maanden voorzien voor de onaangekondigde audit die moet worden uitgevoerd: De audit kan op zijn vroegst 3 maanden na de laatste dag van de vorige audit plaatsvinden, maar op zijn laatst 12 maanden na de vorige audit. De volgende aangekondigde audit moet plaatsvinden binnen 24 maanden na de laatste dag van de vorige aangekondigde audit.

Nieuwe voorschriften voor de preventie van voedselfraude

Tot de belangrijkste wijzigingen in versie 4 behoren de nieuwe vereisten voor de bestrijding van voedselfraude. Zo moeten alle FSSC 22000-gecertificeerde vestigingen beschikken over een gedocumenteerde procedure voor een zogenaamde "kwetsbaarheidsbeoordeling", wat betekent dat er regelmatig een analyse moet worden uitgevoerd van de potentiële kwetsbaarheden en risico's met betrekking tot voedselfraude.

Ook is een gedocumenteerd plan vereist met de maatregelen die zijn genomen ter bestrijding van voedselfraude en de risico's voor de volksgezondheid, gekoppeld aan het beheersysteem voor de voedselveiligheid en de relevante wetgeving.

Andere wijzigingen in FSSC 22000 versie 4

De volgende wijzigingen zijn nog vermeldenswaard:

  • Verbreding van het toepassingsgebied: Zowel Catering als Retail vallen vanaf versie 4 onder de scope van het FSSC 22000 systeem. Alle Opslag & Distributie activiteiten zullen in de nabije toekomst ook onder FSSC 22000 vallen.
  • De nieuwe versie vereist dat de auditor om de drie jaar rouleert; gecertificeerde locaties mogen niet meer dan drie jaar achtereen door dezelfde auditor worden beoordeeld.

Schema

FSSC 22000 versie 4 certificering is beschikbaar sinds januari 2017. Vanaf 1 januari 2018 wordt de nieuwe versie verplicht.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...