S více než 13 000 certifikovanými místy je FSSC 22000 jedním z nejrozšířenějších systémů certifikace bezpečnosti potravin na světě. S cílem vyhovět měnícím se požadavkům trhů prošel systém v posledních měsících revizí. V prosinci 2016 byla zveřejněna nová, v pořadí již čtvrtá verze. Jako jeden z předních certifikačních orgánů pro FSSC 22000 si nechceme nechat ujít příležitost poskytnout vám přehled novinek ve čtvrté verzi.

Jedním z hlavních důvodů revize bylo sladit Systémy FSSC s nejnovější verzí Pokyny GFSI, která by měla být zveřejněna do konce roku 2016. Aby byl zachován status srovnávacího certifikačního standardu GFSI, bylo nutné provést dvě zásadní změny: Jednak zavedení neohlášených auditů a jednak zavedení nových požadavků na boj proti podvodům s potravinami.

Neohlášené audity FSSC 22000: Povinné pro všechna certifikovaná pracoviště

Podle nových minimálních požadavků GFSI musí všechny systémy certifikace bezpečnosti potravin zahrnovat alespoň možnost provádět neohlášené audity. Verze 4 FSSC 22000 však již jde o krok dále: Na rozdíl od IFS a BRC nejsou neohlášené audity volitelné, ale povinné. Ze dvou dozorových auditů musí být alespoň jeden neohlášený. O tom, který ze dvou dozorových auditů bude neohlášený, rozhoduje certifikační orgán.

Certifikovaná pracoviště se mohou také rozhodnout, že oba dozorové audity budou probíhat neohlášeně. Počáteční hodnocení a recertifikační audit však nikdy nemohou být provedeny neohlášeně.

Pro provedení neohlášeného auditu je stanovena lhůta devíti měsíců: Audit se může uskutečnit nejdříve tři měsíce po posledním dni předchozího auditu, nejpozději však 12 měsíců po předchozím auditu. Další oznámený audit se musí uskutečnit do 24 měsíců od posledního dne předchozího oznámeného auditu.

Nové požadavky na prevenci podvodů s potravinami

Mezi nejvýznamnější změny verze 4 patří nové požadavky na boj proti podvodům s potravinami. Podle nich musí mít všechny provozovny s certifikátem FSSC 22000 zdokumentovaný postup pro tzv. hodnocení zranitelnosti, což znamená, že v pravidelných intervalech musí být prováděna analýza potenciálních zranitelností a rizik spojených s podvody s potravinami.

Rovněž je vyžadován dokumentovaný plán, v němž jsou uvedena opatření přijatá k boji proti podvodům s potravinami a rizikům pro veřejné zdraví v návaznosti na systém řízení bezpečnosti potravin a příslušné právní předpisy.

Další změny v normě FSSC 22000 verze 4

Za pozornost stojí ještě následující změny:

  • Rozšíření oblasti působnosti: Od verze 4 je do rozsahu systému FSSC 22000 zahrnuto jak stravování, tak maloobchod. V blízké budoucnosti budou do systému FSSC 22000 zahrnuty také všechny činnosti v oblasti skladování a distribuce.
  • Nová verze vyžaduje střídání auditorů každé tři roky; certifikovaná pracoviště nesmí být hodnocena stejným auditorem více než tři roky po sobě.

Plán

Certifikace FSSC 22000 verze 4 je k dispozici od ledna 2017. Od 1. ledna 2018 bude nová verze povinná.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedoucím marketingu a komunikace pro segmenty udržitelnosti a bezpečnosti potravin. Je také auditorem pro externí audit zpráv o udržitelnosti. Mezi oblasti jeho zájmu patří řízení udržitelnosti, udržitelné zadávání veřejných zakázek a digitalizace auditorského prostředí.

Loading...